SAOPĆENJE ZDK: Zbog učestalih nastupa u medijima koji dovode javnost u zabludu

SAOPĆENJE ZDK: Zbog učestalih nastupa u medijima koji dovode javnost u zabludu

RMKZENICA

Zbog učestalih nastupa u medijima kojima na tendenciozan i krajnje nekorektan način direktor JP GRIJANJE  Kasim Sarajlić dovodi javnost u zabludu, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić  u javnom obraćanju povodom Sarajlićevih istupa  napominje:

Na sastanku oko načina izmirenja obaveza ZDK prema JP Grijanje Zenica koji je održan u subotu 18.10.2013. godine precizirano je da će Kanton koji ni jednog trenutka nije osporavao dug prema Grijanju, svoje obaveze izmirvati u tri rate od po 300 hiljada KM i to 21. 10. 2013. Prva rata, druga 11.11.2013.g isti iznos, pa još 300 hiljada maraka 01.12.2013. g. , a potom 31.12.2013. g. Još  sto hiljada maraka.

Učesnici sastanka su se razišli da bi samo sat poslije (u subotu) direktor JP Grijanje ponudio novi način plaćanja grijanja i to tako što bi kanton do kraja godine uplatio tri (3) rate od po 800 hiljada maraka čime bi isplatio kompletne obaveze prema ovom preduzeću za prošlu grijnu sezonu i obaveze do kraja 2013. Godine.

Ne prihvatajući takve korekcije dogovorenog, u Kantonu je održan novi sastanak u ponedjeljak (21.10.2013.)   kada je u protokol o izmirenju obaveza  Zeničko-dobojskog kantona prema JP Grijanje unesen i  stav  koji glasi: „Kada JP Grijanje Zenica izmiri svoja dugovanja po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga prema Poreznoj upravi Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Zenica, Zeničko-dobojski kanton je saglasan da ukupno dugovanje prema JP Grijanje Zenica na dan uplate izmiri u cjelosti“.

Treba napomenuti da su sastanku prisustvovali predsjednik NO Grijanje Jugoslav Anđelić, predsjedavajući OV Zenica Nebojša Nikolić i direktor Sarajlić, a uz premijera Husejnagića bili su resorni ministri.

PRILOGNišta nije bilo sporno u novoj verziji protokola osim što su iz Grijanja tražili da se na Protokol ne treba potpisati načelnik Općine Zenica Husejin Smajlović što je i prihvaćeno. Tekst Protokola trebalo je da sačine stručne službe Kantona što je bilo gotovo već sat vremena poslije sastanka.

Takav protokol, dogovoren na zajedničkom sastanku (na zadovoljstvo učesnika) je potpisao premijer Husejnagić u ime Vlade ZDK i uputio na potpis JP Grijanje koje se saglasilo da priključi školske objekte na grijanje.

Međutim, iz samo njemu poznatih razloga, direktor JP Grijanje Kasima Sarajlića putem medija iznosi sasvim suprotne stavove od dogovorenih. On izjavljuje da je protokol nekorektan, ali da će  „zbog opšteg interesa grada i naročito djece, tokom dana svi budžetski korisnici biće ponovo uključeni u sistem daljinskog grijanja. – Ukoliko ne realizuju ni ono što su ponudili, neka se djeca ne naljute, mi ćemo biti prisiljeni da pribjegnemo ponovnom isključenju.“

Ove neprimjerene poruke odaslane poslije postignutog dogovora  predstavljaju  iznenađenje za predstavnike kantona koji su, „u cilju opšteg interesa“ tražili da se djeca u ovim poslovnim odnosima ne uzimaju kao taoci jednog preduzeća koje „vlada“ grijanjem. JP Grijanje je isključilo školske objekte sa mreže grijanja u petak (17.10.2013. g.).  Tek na upozorenje da nad JP Grijanje „visi“ poreski dug prema Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od četiri miliona KM bez kamata, a sa kamatama devet miliona, Sarajlić „zbog opšteg interesa“ uključuje grijanje, ali i dalje ne potpisuje protokol.

Šta je nekorektno u napisanom protokolu koji dajemo u prilogu, može procijeniti svaki građanin. Ono što Sarajlić izjavljuje u medijima stoji i u protokolu jer su tačno definisani rokovi i iznosi rata za izmirenje duga ZDK prema ovom javnom preduzeću. Naravno, ako Kanton ne izvrši te obaveze, jasne su konsekvence . To su tužbe i prinudne naplate, a nikako isključenje školskih objekata sa grijanja, a „da se djeca ne ljute“.

Sa današnjim danom uplaćena je prva rata JP Grijanju od 300 hiljada KM tako da je za kratko vrijeme od mjesec dana uplata porasla na 770 hiljada KM .Ostatak duga Kantona prema JP Grijanje 1,3 miliona KM biće uplaćivan prema dinamici iz Protokola.

Press služba ZDK 

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica