SREBRENICA cvijet
AUTOR: K.H.
DATUM: Oct 17, 2021 @ 6:27
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Nakon godinu dana od usvajanja   Revidirane strategije za progon ratnih zločinaca , ista predstavlja „ mrtvo slovo na papiru“.  

Preko 300 predmeta A kategorije „ Pravila puta“ dostavljenih od strane Tribunala za bivšu Jugoslaviju su sakriveni od javnosti i ništa se ne radi na njima iako je anexom B Strategije određeno da su navedeni predmeti apsolutni prioritet u radu Tužilaštva u BiH.

Tražimo da se hitno pristupi  realizaciji Revidirane strategije i tražimo da međunarodna zajednica izvrši uvid i kontrolu odobrenih i deblokiranih sredstava koja su stavljena na raspolaganje nadležnim institucijama od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Neprihvatljivo  je da se blokadom  Revidirane strategije ne samo štite ratni zločinci , nego je blokada dio regionalne opstrukcije i blokade progona ratnih zločinaca koju sprovode Srbija i Hrvatska.

Udruženja žrtava su u kontinuitetu predavala  liste i spiskove osoba koje se dovode u vezu sa zločinima, a nalaze se u presudama haškog suda, a blokadom registracije presuda  Tribunala iz Haga od strane Ministarstva pravde i VM BiH se onemogućava progon navedenih osoba i štite ratni zločinci.

Ukoliko se hitno ne uklone opstrukcije i blokade, zahtijevat ćemo da se ključne osobe koje se nalaze  na A listi Pravila puta i u presudama Tribunala, procesuiraju od strane nadležnih međunarodnih sudova i mehanizama.

LIDER