Portal 072info

ŠAPA poziva građane, medije, nadležne na kolektivni monitoring najavljenih aktivnosti uklanjanja pasa

Tragom zvanične najave MUPa ZDKa da će od sutra, dana 18.01.2017. otpočeti aktivnosti preduzeća Alba Zenica na uklanjanju napuštenih pasa sa ulica Zenice uz podršku pripadnika MUPa ZDK, te najava Gradonačelnika Fuada Kasumovića prenesenim na portalima širom BiH između ostalog o uklanjanju 2000 pasa sa ulica Zenice u narednih 15 do 20 dana, upućujemo poziv građanima, hraniteljima napuštenih pasa, medijima, gradskim vijećnicima, i nadležnim organima da vrše javni monitoring najavljenih aktivnosti kao dijelom njihovih građanskih prava i dužnosti.

 

Pozivamo građane da fotografiraju i obrate pažnu na vozila koja budu u funkciji prevoza pasa, registarske oznake, da li je vozilo označeno u skladu sa propisima kao higijenski servis ili sklonište, da li vozilo ima u unutrašnjosti boxove za pojedinačni smještaj pasa, potrebnu opremu, dovoljno prostora za human prevoz pasa, dalje da obrate pažnju i snime po potrebi čin hvatanja i odvoženja pasa da li se isto provodi u skladu sa Zakonom pri čemu se životinji ne proizvodi strah, stres i bol, te da popišu lokalitete sa kojih su psi odvedeni, po mogućnosti pribilježe koji su psi odvedeni i slikaju, a kako bi se istima moglo ući u trag u skloništu isli ili naredni dan.  Svaki građanin ima pravo da ode u Sklonište i posjeti pse.  Sklonište mora po Zakonu imati radno vrijeme za rad sa strankama minimum 4 sata na dan! Pristup građanima niko ne može uskratiti, kao ni želju da vidite baš svog psa kojeg ste godinama hranili, ako je odveden, da odnesete hranu i ponudite volontiranje ili šetanje pasa, te u končnici psa udomite.  Svaka zabrana ulaska ili osporavanje ulaska da vidite psa je prekršaj podzakonskog akta.  Svaki gubitak traga o psu ili navodna eutanazija psa o čijem ponašanju i zdravstvenom statusu mogu posvedočiti i građani i veterinari je krivično djelo.

 

Većina pasa na ulicama Zenica je potpuno socijalizirana, pitoma, zdrava, vakcinisana i sterilisana, naviknuta na život s ljudima.  Pristup po kojem se hvataju sterilisani, vakcinisani psi je pogrešan i protiv je slovu zakona a time se i potiru dugogodišnje preventivne mjere na stabilizaciji populacije u gradu. Takvi psi nakon pregleda i evetualne ponovne vakcinacije i čipovanja trebaju biti vraćeni na ulicu na svoje lokacije.  U protivnom veoma brzo nakon obećanih akcija, grad će se puniti drugim psima, manje socijaliziranim, nesteriliziranim, jer se problem NE rješava uklanjanjenjem pasa sa ulica no cjelovitim pristupom, i bavljenjem primarnim problemom a to je napuštanje pasa od strane neodgovornih vlasnika koje mora biti sankcionirano.  Ovakav način uklanjanja pasa sa ulica samo će problem produbiti.

 

Monitoring će nam omogućiti uvid u stvarno stanje stvari, i uvid u stvarno poštovanje ili kršenje i zloupotrebu Zakona i podzakonskih akata, te omogućiti pravovremeno reagovanje prema Kantonalnoj veterinarskoj inspekciji, Tužilaštvu ZDK, podnošenje prijava i sprječavanje kršenja Zakona.

 

Kapacitet azila je poznat i svaki pokušaj da se pitomi, sterilisani psi eutanaziraju, ubijaju, da im se izgubi trag biće jasan dokaz počinjenja krivičnog djela.  Zakon je nadalje jasan azil se smije punit samo do kapaciteta, nakon toga svi sterilisani pitomi psi ponovno vakcinisani imaju se vratiti na ulicu.

 

Pozdravljamo zainteresiranost MUPa ZDKa da se evo nakon 8 godina nerada (po pitanju provedbe Krivičnog zakona i nadzora nad provedbom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, slučajeva zlostavljanja, trovanja, ubijanja, odvoženja i dovoženja životinja) pozabavi problemom napuštenih životinja, uz sugestiju da se istim bave u okviru svojih nadležnosti a ne van njih, zadirući u direknu nadležnost kantonalne veterinarske inspekcije te pitanja ekološko, socijološko bihevioralnih analiza i zdravstvenih studija koje imaju za cilj anatemizirati psa kao državnog neprijatelja br jedan.  Izražavamo nadu da će MUP ZDK jednako revnosno dokumentiranju i sankcioniranju svakog ometanja aktivnosti na “uklanjanju” pasa s ulica i poduzimanja mjere protiv onih koji budu hranili životinje suprotno komunalnom redu, zakonito pristupiti i kontroli smještaja pasa, njihovom tretmanu i transparentno informisati građanstvo o preduzetim mjerama.

 

S obzirom da niti na jedno postavljeno pitanje u ime hiljada građana Zenice, u javnom saopćenju od 5 januara 2017. nismo dobili odgovor od Gradske uprave, Gradonačelnika, Albe Zenica, ponovo izražavamo otvorenu bojaz i kredibilnu sumnju da se planira pod krinkom zakona, nezakonita likvidacija SVIH napustenih pasa u Zenici jer kako drugačije tretirati termin “uklanjanjanje” i opetovano OBEĆANJE koje Gradonačelnik Zenice javno iskazuje građanima o uklanjanju 2000 pasa sa ulica Zenice, dok poznajemo kapacitet skloništa i suštinsku prirodu objekta koji nije kapacitiran za toliki broj pasa

 

Pozivamo Kantonalnu veterinarsku inspekciju da se kao najodgovornija instanca za nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, i nadzora nad radom skloništa i higijenskih servisa u Kantonu, očituje po ovom pitanju, te sprovodi kontinuirani inspekcijski nadzor nad objektom skloništa u Stranjanima, radom veterinara veterinarske stanice WETA, radom radnika Albe unutar skloništa i u dijelu aktivnosti vezanim za hvatanje i prevoz pasa. 

 

Očekujemo saradnju svih, a od nadleznih punu transparentnost i postovanje Zakona.  Pozivamo Vijeće Grada Zenice te sve političke stranke koje imaju svoje predstavnike u Vijeću da se uključe u monitoring ovih aktivnosti te ih upozoravamo na zakonske odredbe koje su na snazi.

 

I za kraj, dok građani mnogih europskih gradova poput Atine, Istambula, gradova u regionu, sensibiliziraju javnost u ovim hladnim danima slikama napuštenih životinja u javnim prostorima, metroima, prodavnicama, i pozivaju na skrb, brigu, dijele besplatno hranu i utočište onima koji su na ulici jer ih je čovjek napustio, u Zenici pripadnici MUPa ZDK najvaljuju kažnjavanje hranjenje napuštenih životinja… Zapitajmo se u kojem pravcu se kao društvo krećemo.   

ŠAPA Zenica

 

Podijelite članak