ZKOS sastanak MOBiH
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovali su jučer na predstavljanju Godišnje analize iz oblasti upravljana personalom u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH za 2020. godinu.

Na skupu u organizaciji Ministarstva odbrane BiH ocijenjeno je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih lica, na niske plate, posebno vojnika, te veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze zbog nezadovoljstva niskim standardom u odnosu na druge segmenta društva.

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH u svojim izlaganjima predstavili su i druge teškoće u vezi s upravljanjem personalom, posebno probleme izazvane pandemijom koronavirusa, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Sarajlić je naglasio potrebu da se što prije izdvoje budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih lica. Prema njegovim riječima, prioritetni zadaci su i održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti, zanavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra, kao i priprema i dogradnja normativno – pravnih akata, s ciljem poboljšanja uslova života i rada u Oružanim snagama BiH.

Kako je kazao, proces upućivanja kadeta na školovanje u inostranstvo, opremanje vojnih lokacija novom opremom i ulaganje dodatnih napora na poboljšanju uslova za rad pripadnika Oružanih snaga BiH, također trebaju da budu na listi prioriteta.

Sarajlić i Šiljegović pozvali su najodgovornije u Ministarstvu odbrane BiH i u Oružanim snagama BiH na saradnju sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost BiH, čiji članovi, kako je rečeno, žele da pomognu u prevazilaženju aktuelnih problema. S tim u vezi, Sarajlić je učesnike ovog skupa upoznao o zaključcima sastanka kojeg su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH 17. februara održali s ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, ministrovim saradnicima i generalima Oružanih snaga BiH.