Sastanak policijskog komesara Bečirovića sa načelnicima policijskih uprava i komadirima policijskih stanica

Sastanak policijskog komesara Bečirovića sa načelnicima policijskih uprava i komadirima policijskih stanica

sastanak komesara sa rukovodiocima 24.06.2013. (1)

Danas, 24.06.2013. godine, sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je održao sastanak sa šefovima organizacionih jedinica u sektorima uniformisane i kriminalističke policije, te načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom su analizirane aktivnosti poduzete u proteklom periodu, te je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, u okviru prve tačke dnevnog reda analizirana Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013. godine.

Stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona tokom mjeseca  maja 2013. godine je predstavljeno kroz analizu kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, po policijskim upravama, odnosno stanicama, kao i kroz analizu ostalih  parametara.

Kako je konstatovano nakon izvršene analize, u mjesecu maja su evidentirana 304 krivična djela, što je za 27 krivičnih djela manje u odnosu na prethodni mjesec. Najviše krivičnih djela je izvršeno na području iz nadležnosti Policijske uprave I u Zenici, a najmanje na području  policijskih stanica Doboj Jug i Usora.

Aktivnostima policijskih službenika ukupno je rasvijetljeno 212 krivičnih djela, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela prijavljeno je 226 lica, od kojih 117 povratnika u vršenju krivičnih djela i 15 maloljetnika. Takođe je konstatovano da je broj krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih počinilaca manji za 31,8%.

Kada je u pitanju stanje javnog reda i mira, u mjesecu maju je evidentiran 301 slučaj narušavanja javnog reda i mira u kojima je učestvovalo 338 lica.

Posljedice prekršaja su 35 povrijeđenih lica, a počiniocima 183 prekršaja javnog reda i mira su izdati prekršajni nalozi, dok su protiv 155 počinilaca podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka.  Broj prekršaja je u odnosu na prethodni mjesec manji za 27 prekršaja ili 8,2%.

U izvještajnom periodu evidentirana je 371 saobraćajna nezgoda, povrijeđeno je 86 lica, od kojih 67 lakše i 19 teže, dok je smrtno stradalo 6 lica.  

U oblasti bezbjednosti saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda, kao i broj povrijeđenih u odnosu na prethodni mjesec je na približno istom nivou. Broj nezgoda je veći za 1,9%, broj lakše povrijeđenih lica je manji za 1,4% i broj teže povrijeđenih je veći za 11,7%. Smrtno je stradalo 6 lica, što je za 4 lica više u odnosu na prethodni mjesec.

Na području Zeničko-dobojskog kantona u mjesecu maju su pronađene i oduzete značajnije količine oružja i municije.

U okviru druge tačke dnevnog reda je razgovarano i diskutovano o radnoj i tehnološkoj disciplini svih uposlenika u okviru usvojenog Plana mjera štednje, te je ponovo ukazano svim šefovima organizacionih jedinica na njihovu obavezu dosljedne primjene svih mjera naloženih predmetnim planom, kao i nadzora nad sprovođenjem istih.

Takođe je zaključeno da je saradnja sa lokalnim zajednicama na  zadovoljavajućem nivou, da je kontinuirana i ima trend razvoja, kako kroz aktivnosti rada policije u zajednici, tako i kroz druge vidove saradnje u okviru raznih foruma na lokalnom nivou.

U završnom dijelu radnog sastanka prisutnim se pridružio i premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić, koji je bio u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i koji je iskoristio predmetni sastanak da upozna prisutne rukovodioce organizacionih jedinica i službi, te ukaže na osnovne zadatake i ciljeve koji će biti prioriteti u njegovom budućem radu. U svom kraćem izlaganju policijski komesar Bečirović je informisao premijera Husejnagića o načinu funkcionisanja i ustrojstvu Uprave policije, te ukazao na značajnije aktivnosti iste.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica