Savez logoraša u BiH: Hitno potrebno zbrinjavanje više od 100.000 logoraša, živih svjedoka tortura

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i ove godine će se pridružiti obilježavanju 31. maja “Dana bijelih traka” u Prijedoru.

– Rezultati dešavanja u Prijedoru i okolini tih dana 1992. godine su vidljiva kroz 3.176 ubijena civila, od čega su 265 žena i djevojaka, te ubijenih čak 102 djece. Prijedorska mjesta su iseljena od nesrpskog stanovništva, opljačkana i porušena, a preko 30.000 logoraša je prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska, Keraterm, Manjača… – navode iz Saveza logoraša u BiH.

Dodali su da je direktan dokaz zločina u Prijedoru i okolini do sada “osuđenih više od 20 velikosrpskih političara tadašnjeg “Kriznog štaba”, pripadnika policijskih i vojnih struktura, na više stotina godina robije”.

– Također, nađeni konkretni dokazi na terenu, potvrđuju i nečasni rezultat masovne grobnica Tomašica, kao najveće masovne grobice nakon drugog Svjetskog rata, pa je zaključak o prirodi dešavanja lako moguće donijeti i samostalno. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu nastoji da, sarađujući sa državnim organima i institucijama, te organizacijama koje se bave ovom i srodnom tematikom, da svoj aktivan doprinos, kako kroz svjedočenja logoraša na različitim nivoima sudskih i tužilačkih organa, kroz istrage potencijalnih masovnih grobnica na terenu širom BiH, te kroz davanje neophodnih informacija i dokaza kojima Savez raspolaže kroz svoju ogromnu arhivsku dokumentaciju. Potvrda tome su i u prethodnom periodu, iskazani interesi i posjete univerzitetskih istraživača iz Italije, koji su se upravo interesovali za problematiku dešavanja na opštini Prijedor, i u kojima je Savez višekratno dao svoj doprinos i podršku – istakli su iz Saveza logoraša u BiH.

Na kraju su apelirali da se skrene pažnja, prije svega političara (kako domaćih, tako i stranih), koji donose bitne odluke, na urgentnu potrebu zbrinjavanja populacije više od 100.000 logoraša, živih svjedoka podnesenih tortura, te nepostojanja osjećaja i adekvatnog zakona za njihove sadašnje životne probleme i potrebe.

Avaz