ss 3
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Sa velikim smanjenjem broja učenika, kojih je samo u godinu dana skoro 500 manje, Srednjobosanski kanton suočava se sa drugim problemom, viškom nastavnog kadra.

FIXGEHALT

No, nastavnici ne trebaju strahovati za svoja radna mjesta, kaže resorni kantonalni ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Bojan Domić.

– Mi smo već poduzeli određene radnje da višak nastavnog kadra ne bude socijalni i svaki drugi problem. Vlada je donijela odluku da svi učitelji razredne nastave ostaju u radnom odnosu, da će raditi u cjelodnevnom boravku ili kao asistenti za djecu s poteškoćama u razvoju – rekao je Domić.

Ako bi primijenili kriterije o tehnološkom višku, kaže Domić, prvi na udari bio bi mlađi kadar.

LIDER

– Nije nam cilj mlađe ostaviti bez posla jer bi saim tim stvorili dodatni problem, prisilili ih da sele na druga područja. Mi ćemo sve učiniti da tehnološkog viška bude sve manje, da se ljudi kvalitetno iskoriste i budu potpora našem obrazovnom sustavu – kazao je Domić za kraj.