SDA matrica zapošljavanja: Šef kabineta gradonačelnika uposlio sestru, građani ga prijavili za sukob interesa

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Redakcija portala “TIMES.BA” saznaje da je Šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH gospodin Amir Softić prijavljen za Sukob interesa Kancelariji za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH od strane grupe anonimnih građana.

Softić je inače imenovan na šefovsku funkciju Kabineta Gradonačelnika BD BiH kao kadar političke stranke SDA te je opće poznato da Predsjdenik SDA BD BIH gospodin Esed Kadrić koji trenutno obnaša funkciju Gradonačelnika BD BIH. Gospodin Amir Softić nezvanično važi za desnu ruku Eseda Kadrića te se kako saznajemo špekuliše da će nakon odlaska Kadrića sa pozicije Predsjednika SDA BD BIH upravo Amir Softić biti njegov nasljednik.

Naime radi se o tome da je gospodin Amir Softić prijavljen da je u sukobu interesa iz razloga što Inspektorat Brčko distrikta BiH podliježe Kancelariji Gradonačelnika čiji je sastavni dio Kabinet Gradonačelnika gdje funkciju šefa obnaša gospodin Amir Softić. U Inspektoratu Brčko distrikta BiH Kancelarije gradonačelnika posao inspektora u obrazovanju vrši gospođa Amra Redžić koja se djevojački preziva Softić, Amra Redžić je rođena sestra od gospodina Amira Softića šefa kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Kako smo saznali u anonimnoj prijavi stoji da grupa građana koja je prijavila ovaj slučaj mogućeg sukoba interesa, tvrdi da ima dokaz da gospodin Amir Softić prilikom imenovanja na funkciju šefa kabineta Gradonačelnika BD BIH nije priložio mišljenje etičara o tome da li se nalazi u sukobu interesa ili ne.

Podsjećamo gospođa Amra Redžić koja obnaša funkciju inspektora za obrazovanja u pomenutom inspektoratu kancelarije gradonačelnika BD BIH u istom je zaposlena od dana 11.02.2019 godine. Gospodin Amir Softić koji je imenovan na radnu poziciju šefa kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH i imenovan je na pomenutu radnu poziciju dana 08.08.2022 godine.

Ukoliko Kancelarija za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH utvrdi da postoji sukob interesa gospodin Amir Softić ili njegova sestra bi morali da odstupe sa svoje radne pozicije ili funkcije. Bila bi ovo još jedna nezakonita radnja nakon one sa sekretaricom vlade Brčko distrikta BiH gospođom Melihom Bajraktarević ali ovaj put u Inspektoratu Kancelarije Gradonačelnika i kabinetu gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Također podsjećamo da je nedavno Kancelarija za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH utvrdila sukob interesa u sličnoj situaciji kao i ovoj ali tada u slučaju glavnog revizora Brčko distrikta BiH odnosno gospođe Selme Šadić.

Bilo kako bilo koliko god da mislite da je katastrofalno u distriktu svakim danom vladajuća većina nas iznenadi svojim čudnim nezakonitim potezima njihovih stručnih kadrova. No da li postoji sukob interesa u ovom slučaju kako grupa anonimnih građana tvrdi u svojoj prijavi ne znamo ali ćemo sigurno potražiti ispred redakcije portala “TIMES.BA” odgovore od Kancelarijie za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH.

U nastavku teksta prilažemo e-mail koji smo dobili od grupe anonimnih građana Brčko distrikta BiH:

Poštovani predstavnici medija dostavljamo vam prijavu za sukob interesa u kabinetu gradonačelnika i inspektoratu Brčko distrikta BiH. S obzirom da smo ovu prijavu dostavili i adresirali anonimno kao grupa građana Brčko distrikta BiH kancelariji za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH te da nam oni ne mogu dostaviti odgovor jer smo anonimno prijavili, mi bi vas medije zamolili da objavite ovu prijavu i da istu medijski propratite kako ne bi bi završila u nekoj ladici da se kiseli kao i ona koja je prethodno podnešena za nezakonitosti protiv sekretarice vlade Brčko distrikta BiH odnosno gospođe Melihe Bajraktarević. U nadi da će te prenijeti ovu našu prijavu i propratiti želimo vam sve najbolje.

Grupa anonimnih građana Brčko distrikta BiH

Prilog: Prijava sukob interesa – Kabinet Gradonačelnika i Inspektorat kancelarije gradonačelnika

“Poštovani iskorištavamo ovu priliku da prijavimo sukob interesa u Kancelariji Gradonačelnika i Inspektoratu Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Radi se o sljedećem:

Šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH je gospodin Amir Softić koji je imenovan na radnu poziciju šefa Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH dana 08.08.2022 godine.

S druge strane u inspektoratu kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH odnosno inspektoratu Brčko distrikta BiH koji u svom memorandumu nosi naziv Inspektorat – Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, zaposlena je gospođa Amra Redžić koja obnaša funkciju Inspektora Obrazovanja u pomenutom inspektoratu od dana 11.02.2019 godine. Inspektorica za obrazovanje inspektorata Brčko distrikta BiH gospođa Amra Redžić je rođena sestra gospodina Amira Softića te se djevojački također preziva Softić. Nakon stupanja u brak preuzela je prezime Redžić. S obzirom na memorandum Inspektorata gdje je vrlo jasno da Inspektorat Brčko distrikta podliježe kancelariji gradonačelnika Brčko distrikta BiH. S obzirom na to da su Šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH gospodin Amir Softić i Inspektorica Inspektorata Kancelarije gradonačelnika Amra Softić rođeni brat i sestra smatramo da su upravo oni u sukobu interesa obnašanjem svojih funkcija i poslova koji rade u ime Brčko distrikta BiH.

Neetično je da brat bude na neki način nadzorni šef svojoj rođenoj sestri u ime kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH koji je sastavni dio kancelarije gradonačelnika jer kao što smo napomenuli Inspektorat pripada i odgovara kancelariji gradonačelnika što je naravno opće poznato svima. Ovo je otprilike slična situacija kao i sa slučajem javne revizorke Brčko distrikta BiH odnosno gospođe Šadić kada je sukob interesa u pitanju. Također posjedujemo dokaz i informaciju da imenovanjem gospodina Amira Softića na poziciju šefa kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH nije dostavljeno mišljenje etičara o sukobu interesa odnosno da li je gospodin Amir Softić u sukobu interesa ili ne. Stoga vas molimo prilikom ove prijave sukoba interesa da potvrdite da li je prilikom imenovanja gospodina Amira Softića dostavljeno mišljenje etičara i kada, a mi ćemo dokazati da nije.

Te vas također molimo da javnosti potvrdite da li u svemu navedenom postoji sukob interesa kada su u pitanju brat i sestra odnosno gospodin Amir Softić i gospođa Amra Redžić. Mi smo nakon ove prijave dostavljene vama ovu prijavu poslali svim lokalnim medijima te ćemo medije zamoliti da objave ovu prijavu te da prate proces odgovora vaše komisije odnosno Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH. S obzirom na tekstove u medijima iskreno se nadamo da ovaj put neće biti slučaj dojave kao sa sekretaricom vlade Brčko distrikta BiH gospođe Melihe Bajraktarević koja je bila odmah obaviještena o prijavi nezakonitosti te se nadamo da ćete prijavljene obavijestiti tek nakon obrade i utvrđivanja ovih navoda.

U nadi da će te svoj posao uraditi profesionalno i djelovati efikasno srdačno vas pozdravljamo.Grupa anonimnih građana Brčko distrikta BiH”