AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Zbog obustave nastave u školama i vrtićima u Bosni i Hercegovini, SDP BiH traži od vlada u oba entiteta da donesu uredbe kojim će jednom roditelju ili skrbniku biti omogućeno da brinu o djeci, ukoliko su isti u radnom odnosu. Traže da vlade izdaju uputu da u svakom slučaju u kojem su oba roditelja/skrbnika ili samohrani roditelj u radnom odnosu, naloži odobravanje plaćenog dopusta jednom roditelju/skrbniku.

U slučajevima gdje je jedan od dva roditelja/skrbnika medicinski radnik, plaćeni dopust treba odobriti drugom uposlenom skrbniku ili roditelju. U slučajevima gdje su oba roditelja medicinski radnici, ili u slučajevima gdje se radi o samohranom roditelju, nužno je odobriti plaćeni dopust jednom uposlenom roditelju/skrbniku.

U svim drugim slučajevima roditelji/skrbnici trebaju imati pravo samostalnog izbora koji od njih će skrbiti o djeci. Smatraju da je ovakva mjera nužna, umjesto da su roditelji/skrbnici prisiljeni koristiti neplaćeni dopust ili odmor.

U slučajevima gdje su skrbnici ili roditelji nezaposleni, traže od vlada da propišu jednokratne mjesečne subvencije za cjelodnevno skrbljenje o djeci.

Također, traže da se u slučajevima socijalno ugroženih porodica hitno izdvoje sredstva i izvrši nabavka i dostava računara kako bi djeca u takvim domaćinstvima ravnopravno mogla pratiti i pohađati propisanu online nastavu. Također, svim porodicama sa navedenim statusom potrebno je omogućiti besplatan priključak i korištenje interneta za vrijeme trajanja krize.