171A4FB2 11CF 4FCA AB05 D4D73DA7F06A


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kažu da je, s pojavom pandemije koronavirusa, ova ustanova morala reorganizovati i prilagoditi rad potrebama, a direktorica Sebija Izetbegović tvrdi da su upravo oni podnijeli najveći pritisak.

Prema riječima generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović Krizni štab KCUS-a aktivno sudjeluje u praćenju svjetskih epidemioloških smjernica, te uvođenju epidemioloških mjera i kontrola provođenja istih u radu s bolesnicima u KCUS-u.

“Praćenjem zbivanja na svjetskoj sceni, od samog početka pandemije, uspjeli smo se veoma brzo potpuno reorganizirati i već 31.januara imali smo formiran Krizni štab i novi program rada shodno epidemiološkoj situaciji. Prvih 11 mjeseci pandemije bili smo jedina ustanova u kojoj su liječeni korona pozitivni bolesnici. Još uvijek se u Izolatoriju Podhrastovi liječe svi najteži i srednje teški oboljeli.

Gotovo svi članovi Kriznog štaba KCUS-a prebolovali su koronavirus, a neki od njih su imali i izrazito teške kliničke slike. I usprkos velikom broju zaraženih uposlenika KCUS nikada nije prestajao s radom. Istina, u proteklih godinu dana podnijeli smo najveći pritisak, liječili smo sve Covid bolesnike i uporedo s tim nismo uskratili usluge najtežim bolesnicima u redovnom programu rada. Svi onkološki, hematološki, dijalizni i svi ostali hitni bolesnici redovno su primali terapiju i bili tretirani”, istaknula je Izetbegović.

KCUS se uspješno nosio sa pandemijom u protekloj godini zbog toga što, kako su kazali, imaju stručne ljekare i medicinsko osoblje, odličnu organizaciju, dobre međuljudske odnose i kvalitetnu saradnju svih uposlenika. Kao svoje kvalitete još su istakli stratešku nabavku medicinske i zaštitne opreme, lijekova i dijagnostičkih i terapijskih aparata.

U okviru proteklih godinu dana u Izolatoriju Podhrastovi hospitalizirano je 2.480 bolesnika. U Centralnom laboratoriju KCUS-a u okviru proteklih godinu dana urađeno je 2.697.988 dijagnostičkih analiza, od čega 168.332 za korona pozitivne bolesnike.

U saopćenju sa KCUS-a oni su dalje nabrojali sve uspješne aktivnosti ove ustanove u protekloj godini:

– Klinička mikrobiologija pružila je 120.275 standardnih usluga, te 145.334 analize na Covid-19. U istom periodu na Klinici za radiologiju KCUS-a urađeno je 9.765 MRI i 25.483 CT redovnih usluga. Za potrebe liječenja korona pozitivnih bolesnika, urađeno je 192.167 RTG i CT radioloških usluga (RTG i CT).

“Svi hitni i ležeći bolesnici imali su usluge kao da se radilo u normalnim uslovima”, naveli su s KCUS-a.

– Veliki priliv oboljelih doveo je do otvaranja izolacijskih odjela na svim Klinikama KCUS-a. Najviše oboljelih zbrinuto je na izolacijskom odjelu Klinike za infektivne bolesti, gdje je u proteklih godinu dana liječeno 310 bolesnika.

“S obzirom na ogroman obim posla i činjenicu da je od januara do novembra 2020.godine sav teret borbe s pandemijom bio na KCUS-u, uz konstantan priliv novooboljelih i veliki rizik od unošenja virusa među bolesnike i uposlenike, Krizni štab je donio odluku o formiranju posebnih opservacijskih punktova u zgradi Klinike za dermatovenerologiju u krugu KCUS-a i na lokalitetu Podhrastovi”, kazali su sa klinike.

– U opservacijskim punktovima hospitalizirani su svi bolesnici sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom, koji su nakon sprovedenih dijagnostičkih analiza upućivani na dalje liječenje na neku od klinika, ovisno o vrsti oboljenja. U proteklih godinu dana na oba lokaliteta opservirano je i zbrinuto 1.338 bolesnika.

– Jedan od primarnih ciljeva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je sprječavanje unošenja i širenje virusa među ležećim bolesnicima i uposlenicima. Shodno tome, po formiranju Kriznog štaba KCUS-a otvoreni su trijažni punktovi na pet lokacija. Osim toga, postoji trijaža na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo, na Pedijatrijskoj klinici, na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu, kao i na Odjelu Klinike za hemodijalizu i Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju na lokalitetu Ilidža. U proteklih godinu dana trijažne punktove prošlo je 448.053 korisnika.

– Kako bi se omogućio redovan operativni program u zgradi Klinike urgentne medicine osposobljene su dvije operacione sale u kojima su rađene hitne operacije Covid-19 bolesnika. U okviru Hirurških disciplina KCUS-a u proteklih godinu dana zbrinuto je 133.431 pacijent, te pruženo 376.349 usluga. Urađeno je 9.932 operacije, te 4.258 ambulantnih operacija.

– Na Pedijatrijskoj klinici obrađeno je 55.514 pacijenata u protekloj godini. Liječena su 24 Covid pozitivna pedijatrijska bolesnika, te je zbrinuto 17 pacijenata sa teškim post Covid simptomima. Svi su uspješno liječeni i zbrinuti.

“Nabavka neophodnih lijekova i medicinske opreme vrši se planski, uz kontrolu potrošnje, kako bismo na vrijeme vršili dopunjavanje bolničke apoteke i omogućili kontinuiranu terapiju svim bolesnicima”, poručili su sa KCUS-a.

Izetbegović napominje da vakcinacija nužno ne znači i prestanak pandemije, te da još uvijek moramo biti veoma oprezni i striktno se pridržavati svih postojećih mjera koje nam propisuju nadležni krizni štabovi.

“KCUS će s dolaskom vakcine vršiti vakcinaciju uposlenika, za što već postoje formirani timovi ljekara i medicinskog osoblja. Svi timovi su prošli neophodni trening za sprovođenje vakcinacije. Planirano je da se u okviru 24 sata vakcinišu svi prijavljeni uposlenici. U slučaju potrebe KCUS je spreman pružiti pomoć i podršku u vakcinaciji građana. KCUS će i u narednom periodu biti otvoren za sve bolesnike, svoj posao radit ćemo odgovorno i profesionalno kao i do sada”, kazala je Izetbegović.

Ona navodi kako joj je žao što nema dovoljno prostora da nabroji sve uspjehe KCUS-a tokom proteklih godina, ali da se raduje predstavljanju izvještaja o radu ove ustanove koji je danas završen.