Sejdić: Naše mjesto pod suncem je u BiH

Širom svijeta danas se (od 1971. godine) obilježava Međunarodni dan Roma. Te godine je donesena odluka o romskoj zastavi i himni “Đelem, đelem” (Idem, idem).
Mnogi problemi

Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, ističe da se na današnji dan prije 50 godina održao 1. svjetski kongres Roma u Londonu od 8. do 12. aprila 1971. godine.

– Prvi predsjednik svjetske organizacije Roma bio je Slobodan Berberski, istraživač i novinar koji je 1969. godine objavio rad pod nazivom „Romi traže mjesto pod suncem“, kojim je zahtijevao da tadašnje jugoslavenske vlasti prihvate izraz Rom umjesto izraza Cigan – prisjetio se Sejdić i dodao da se od 1971. godine riječ Rom koristi u svim političkim, društvenim i kulturnim diskursima.

Naglasio je da je u Bosni i Hercegovini romski nevladin sektor započeo tokom 1994. godine pokret za prava, a da je u posljednjih nekoliko godina napravljen određeni napredak kada su u pitanju nagomilani problemi poput diskriminacije, segregacije, socijalne, političke i kulturne isključenosti.
Sarajevo

– Ti problemi su došli do izražaja u momentu kada je BiH odlučila da krene na put ka Evropskoj uniji, u proces demokratizacije, u proces socijalne, ekonomske, političke i svake druge integracije. Na tom putu BiH je prihvatila obaveze da provede reforme te u okviru toga poboljša situaciju kada je u pitanju romska zajednica u BiH – kazao je Sejdić.
Usvojeni zakoni

Ističe da je BiH napravila vrlo značajne korake te da ne treba zaboraviti da su usvojeni Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova.

– Ta dva zakona su dosta doprinijela u smanjivanju obima diskriminacije nad Romima. Naravno, diskriminacija je do te mjere proširena da će trebati još mnogo godina da bi se svela na minimum, a ukidanje ne treba utopijski ni posmatrati – istakao je Sejdić.

Na naše pitanje jesu li Romi pronašli svoje mjesto pod suncem, Sejdić odgovara:

– Naše mjesto pod suncem nas rođenih u BiH jeste BiH. Ali ni sunce ne grije svaki dan ni na svakom mjestu. Tako da Romi imaju svoje mjesto pod suncem koje, nažalost, varira u grijanju. Tu, prije svega, mislim na lokalne vlasti koje se još pozivaju i ohrabruju da preuzmu obavezu na socioekonomskoj i kulturnoj integraciji Roma, koji vrlo stidljivo, nevoljno pristupaju izmjeni općinskih statuta u smislu osiguranja političke pozicije za pripadnike nacionalnih manjina.
Poboljšati status

– Još je mnogo obaveza pred BiH da razvojem antidiskriminacionih politika poboljša status romske populacije u BiH i time ispuni uvjete za EU. Kada govorimo o 14 zahtjeva EU, ne mogu se zaobići ljudska prava i njihovo poštivanje – kazao je Sejdić.

IZVORAvaz
Prethodni članakNEVJEROVATNO: Pogledajte kako službenim automobilom gazi ljude
Sljedeći članakIskustva iz svijeta: Kolika je smrtnost pacijenata na respiratorima, kada se koriste…