Sekretari Vlade i Skupštine ZDK primaju dodatke na plaću u visini od čak 35 posto

Sekretari Vlade i Skupštine ZDK primaju dodatke na plaću u visini od čak 35 posto

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za 2018. godinu. Revizori su poseban dio posvetili plaćama rukovodećih državnih službenika koji na osnovnu plaću ostvaruju mjesečne dodatke od čak 35 posto. Osnovica za obračun plaće za zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona u periodu od 1. marta 2018. godine do 31. decembra 2018. godine utvrđena je u iznosu od 252 KM te je utvrđen bod 1 za obračun plaće.

Revizori navode da je članom 22. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona utvrđen poseban dodatak na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada. S tim u vezi, Vlada ZDK je 28. marta 2018. godine donijela Odluku o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada.

“Dodatak za poslove s posebnim uslovima rada u visini od 20 posto, osim za zakonom utvrđene poslove, utvrđen je i za poslove sudskog izvršitelja, poslove vozača i vozača pratitelja, poslove tehničkog sekretara premijera Kantona, poslove stručnog savjetnika za unutrašnju reviziju u MF-u – interni revizor te poslove Odjeljenja za informatičku podršku”, piše u izvještaju.

Za obavljanje poslova od posebnog interesa za Kanton, sekretaru Skupštine i Vlade ZDK, sekretaru Sekretarijata za zakonodavstvo, rukovodiocu samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodiocu ureda, stručne i drugih službi koje obrazuje Skupština i Vlada Kantona utvrđen je dodatak od 15 posto.

“Pored toga, članovima 9, stav 3. i 20, stav 3. istog zakona utvrđeno je pravo na dodatak na plaću po osnovu složenosti i odgovornosti poslova nosilaca izvršne funkcije, kantonalnog pravobranioca, zamjenika kantonalnog pravobranioca i državnog službenika, čiju visinu i način ostvarivanja uređuje Vlada Kantona”, navode revizori.

Na osnovu toga, Vlada ZDK donijela je Odluku o utvrđivanju visine i načina ostvarivanja prava na dodatak na plaću nosioca izvršne funkcije, kantonalnog pravobranioca, zamjenika kantonalnog pravobranioca i savjetnika nosioca izvršne vlasti u visini od 10 posto do 30 posto.

“Dodatak na plaću po osnovu složenosti i odgovornosti poslova u visini od 20 posto utvrđen je i za državne službenike: sekretara Skupštine Kantona, sekretara Vlade Kantona, rukovodioca samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioca ureda, stručne i drugih službi koje obrazuju Skupština i Vlada Kantona, sekretara kantonalnog organa uprave, sekretara Kantonalnog suda, sekretara Općinskog suda, sekretara Kantonalnog tužilaštva, pomoćnika kantonalnog ministra, pomoćnika rukovodioca samostalne kantonalne upravne organizacije, sekretara samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioca kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva, pomoćnika rukovodioca samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodećeg državnog službenika u uredu i službi koje osniva Vlada Kantona te pomoćnika sekretara Vlade Kantona.

“Na osnovu donesenih odluka, pojedini državni službenici (sekretar Skupštine Kantona, sekretar Vlade Kantona, rukovodilac samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodilac ureda, stručne i druge službe koje obrazuje Skupština i Vlada Kantona), ostvaruju dodatak na plaću po dva osnova u visini od čak 35 posto”, piše u izvještaju.

S obzirom na to da je sekretarima Vlade i Skupštine ZDK određen koeficijent 6,50, to znači da njihova osnovna plaća (bez toplog obroka i ostalih naknada) iznosi 1.638 KM, a dodatak 573 KM.

KLIX

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE