AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Sindikat radnika trgovine BiH (STBiH) je danas od Saveza samostalnih sindikata (SSBiH) i delegacije sindikata pri Ekonomskom socijalnom vijeću (ESV) tražio da u saradnji s poslodavcima donesu set mjera koje će hitno uputiti Vladi FBIH i na kojima će istrajati. Odlukom Kriznog štaba Federacije BiH obustavljen je rad svih ugostiteljskih objekata i uslužnih firmi širom BiH, kao i trgovačkih centara. Trgovine, s druge strane, pogotovo one koje prodaju prehrambene proizvode ne podliježu toj odluci.

S obzirom na to da se širenje koronavirusa svakim danom povećava u našoj državi, Sindikat radnika trgovine BiH od predstavnika SSSBiH pri ESV-u uputio je niz zahtjeva:

1. Hitno formirati Krizni štab sastavljen od predstavnika sindikata i poslodavaca koji će na dnevnoj bazi pratiti stanje na tržištu rada i predlagati mjere Vladi FBIH;

2. Poslodavce u privatnom sektoru bez obzira na sektor osloboditi poreza i doprinosa pod preduslovom da se svakom radniku mora isplatiti puna plata kao i naknade plate (topli obrok). Ova mjera može biti vremenski ograničena na jedan mjesec, a po potrebi i duže;

3. Hitno povećati plate radnicima koji moraju raditi za najmanje 10 posto. Ovo može biti jednokratni iznos u vidu stimulacije;

4. Sredstva za provođenje ovih mjera trebaju se obezbjediti hitnim rebalansom budžeta;

5. Hitno putem medija ili interno na nivou kompanija, radnicima se moraju obratiti odgovorne osobe u kompanijama ili na nivou Udruženja poslodavaca kako bi se uputile jasne poruke ohrabrenja svima onima koji rade, ali i onima koji ne mogu raditi;

6. Epidemiološke i zdravstvene mjere za zaštitu radnika i radnica koji moraju raditi, podići na najveći nivo.

“Radnici u uslužnom sektoru su preplašeni i u panici. Mnogi rade bez bilo kakvih mjera zaštite, a informacije dobijaju iz medija umjesto od svojih poslodavaca. Dok su jedni prinuđeni da rade kako bi se obezbijedio nastavak života građana u FBiH, drugima je ova mogućnost uskraćena iz sigurnosnih razloga i u cilju suzbijanja zaraze. I jedni i drugi su heroji i zahtijevaju i trebaju podršku i pomoć. U ime članova STBIH ali i svih radnika, očekujemo da naša delegacija pri ESV predloži i istraje u ovim mjerama”, naveli su iz Sindikata radnika trgovine BiH.

KLIX