Sindikati: 60 posto zaposlenih bh. institucijama ima plaću manju od državnog prosjeka

Tribina simboličnog naziva “Sindikalni skup 5 do 12”, na kojoj se razgovaralo o trenutnom statusu i položaju zaposlenih u institucijama BiH, s posebnim fokusom na probleme s kojima se susreću, kao i odnosu poslodavca prema sindikatima i zaposlenima, održana je danas u Sarajevu. Tribinu su organizirali Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa BiH i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Ana Mrnjavac je na pres-konferenciji prije početka tribine kazala da je došlo “ne pet do dvanaest, nego dvanaest i pet da zaposleni u institucijama BiH napokon izraze svoje dugogodišnje nezadovoljstvo i da se putem predstavnika reprezentativnih sindikata glasno suprotstave nepravdi koja se već sedam godina čini prema 20 hiljada uposlenih od strane poslodavca, odnosno vladajuće strukture, koja se ignorantski postavlja prema zaposlenim u institucijama BiH kada su u pitanju plaće i naknade, raspodjela budžetskih sredstava i omjer primanja zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na niže nioveo vlasti”.

Mrnjavac ističe kako je sramotno to da 60 posto zaposlenih u institucijama BiH prima plaću koja je manja od državnog prosjeka, dok istovremeno izabrane i imenovane osobe imaju po deset puta veću plaću.

Po njenim riječima, poražavajuća je i činjenica da su topli obrok od šest KM kao i regres od 300 KM najniži u odnosu na sve niže razine vlasti, “te i obećano povećanje toplog obroka od dvije KM nije izvršeno, s obzirom na to da nije usvojen budžet za 2019. godinu”.

Napomenula je da je Vijeće ministara BiH već donijelo odluku i o visini regresa za 2020. godinu u istom iznosu kao i do sada, 300 KM, bez obzira na negodovanja reprezentativnih sindikata.

Mrnjavac ističe kako se u javnosti se stvorila lažna slika da svi državni službenici imaju plaće u iznosima četiri do pet hiljada KM, ali istina je da najveći dio zaposlenih ima manje plaće u odnosu na niže nivoe vlasti – entitete, Brčko Distrikt, kantone i općine, što je mimo svake logike.

Sve to, kaže ona, dovodi do odliva radne snage iz državnih na niže razine vlasti u i privatni sektor, “što je poražavajuće za državu, za njene institucije, a trebalo bi biti i za one koji sve to kreiraju i koji su izravno odgovorni za ovakvo stanje”.

“Sa ovog skupa planiramo uputiti jasne zahtjeve prema našem poslodavcu i u tome ćemo istrajati. Ukoliko bude nepohodno, koristit ćemo sva zakonom dozvoljena sredstva uključujuči i štrajk kako bi se naši zahtjevi i ispunili”, poručila je Mrnjavac.

Navela je nekoliko zahtjeva sindikata, među kojima je i taj da traže da se osnovica za obračun plaća, koja je 2008. godine iznosila 535 KM, pa je 2012. smanjena na 495 KM, a trenutno iznosi 475,69 KM, vrati na nivo 535 KM.

Predsjednica Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH Lejla Čopelj je kazala da je status i položaj zaposlenih u institucijama BiH u posljednjih sedam-osam godina doveden na jako nizak nivo, prije svega po pitanju plaća i naknada, ali i u vezi s drugim pitanjima.

“Dovedeni smo u situaciju da sve veći broj ljudi napušta državne institucije, a o tome se uopće ne govori. U posljednje vrijeme smo vrlo deficitarni po pitanju određenih specifičnih zanimanja, kao što su informatičari i prevodioci. Neće jedan diplomirani inženjer elektrotehnike ili informatike raditi za 1.000 KM u institucijama BiH, a tako ni prevodilac”, smatra Čopelj.

Istaknula je da sindikat ne traži povećanje, nego traži oduzeto od zaposlenih unazad nekoliko godina „i to oduzeto na vrlo diskutabilan način“.

“Bili smo u situaciji da Vijeće ministara koriguje osnovicu za obračun plaća i naknada, topli obrok i regres odlukama Vijeća ministara. To je vrlo diskutabilan način smanjenja primanja za zaposlene u institucijama BiH”, smatra Čopelj.

Navela je da je u posljednjih godinu dana državnu službu napustilo 50 osoba. Kaže da se ovakvim odnosom prema zaposlenima u institucijama BiH, prije svega, ruši ugled državnih institucija.

“Ako su državne institucije ogledalo jedne države, naše ogledalo je jako loše u ovom monemtu”, navela je Čopelj.

Napomenula je da su dobili podršku od kolega iz srodnih sindikata sa nižih nivoa vlasti koji prisustvuju tribini.

Predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH Dragan Krvavac je kazao da, kada je riječ o statusu policijskih službenika, odnosno Savezu sindikata policijskih organa BiH, ne može ga nazvati čak ni lošim, dodajući da je „on gori od lošeg“.

“Kada je pitanje šta tražimo? Ne tražimo ništa, samo tražimo da se u ovoj državi poštuju zakoni BiH koji su i propisani, i ništa više”, poručio je Krvavac.

Fena

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE