Sine Bajram je, hoćeš mi doći danas?

“Eh Bože dragi, pa da mi hoće doć’, pa da, i ja, ova svoja vrata, imam kome širom otvoriti i kazati, Bujrum sine…. (reče majka u sebi i tiho prozbori).

Sine, Bajram je u petak, hoćeš li doći… Spremiće majka svašta. Napravit će majka i onu tvoju pitu, što najvoliš, a ima i kukurznog brašna od onog našeg bijelca, što smo lani sijali u luci, kad ste nam bili za Maj.

Rekla sam babi neka nam samelje, pa da malo ostoji, bit će onda još bolje… Kupila sam i sir od Fatime pa ga evo sušim, rekla sam joj, da skupi i malo kajmaka onog domaćeg, u vas tog’ tam nejma… Biće i baklave…

“Ne znam, mama, hoćul’ moć’ doć’… Morat ću radit, pa ti sad ne znam ništa kazat..

“Eh Bože dragi, pa da mi hoće doć’, pa da, i ja, ova svoja vrata, imam kome širom otvoriti i kazati, Bujrum sine…. (reče majka u sebi i tiho prozbori):

“De vidi sine, pa ako morete ikako doć’, vidi s’otim tvojim šefom, pa mu reci, da nisi bio od lani, morebit te i pusti…

Hayat