Portal 072info

Sjednica Gradskog vijeća Zenica

Gradsko vijeće Zenica je na današnjoj sjednici nakon šire rasprave prihvatilo je Program organizovanja naredne sezone grijanja.Usvojene su i izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta,te Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede.

Najviše rasprave izazvale su dvije tačke koje se tiču problematike grijanja-Informacija o realizaciji prošle sezone, te Program organizovanja naredne sezone grijanje.

Opozicija, (SDP,SBB i nezavisni vijećnici) je uputila niz kritika na rad Javnog preduzeća „Grijanje“, te iskazala bojazan oko navodno mogućeg povećanja cijene paušala (sa 10 na 30 posto). No kako je obrazloženo od nadležnih iz Gradske uprave i JP „Grijanje“, nema nikakvog povećanja,a cijena usluge se mora iskazati na ekonomskim osnovama,na osnovu zakona koji tretira poslovanje javnih preduzeća.

Vršilac dužnosti gradonačelnika, Selver Keleštura je za govornicom jasno poručio da neće biti povećanja cijene usluge grijanja, a što se tiče kvaliteta ne bi trebala slabija u odnosu na ranije godine.

Vijeće je prihvatilo izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta. Pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije Dževad Selimović podsjeća, da su od početka ove godine manji prihodi po osnovu PDV-a,te da je na kraju prošle godine bio suficit koji je uvršten za ovu godinu.

S druge strane, na rashodovnoj strani stvorene su osnove za finansiranje nekih projekata.

Nakon rasprave usvojena je i Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede za prošlu godinu u kojoj je na raspolaganju bilo 300 hiljada maraka. Ove godine na raspolaganju je 320 hiljada maraka,a prema riječima Jugoslava Anđelića,pomoćnika gradonačelnika za ekonomske odnose i poduzetništvo definisano je i strateško opredjeljenje za podršku proizvodnji sa osiguranim plasmanom, te koji obezbjeđuju veće prihode po jedinici zasijane površine.

Odluka o obavezi plaćanja naknade za izgradnju skloništa,vraćena je u formu Nacrta,sa zaključkom o provođenju javne rasprave u trajanju od 30 dana.Usvojena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavajućeg Vijeća (od 27.12.2012. godine).

Informacija o statusu kategorija boračke populacije primljena je k znanju,bez rasprave,sa zaključkom kojim se uskoro planira sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja i organizacija.

RTVZE

Podijelite članak