Skandalozno: Vijeće ministara BiH odbilo zahtjev da se humanitarna pomoć carini po skraćenoj proceduri!

Podijelite vijest

Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je odluku da carinske ispostave Bihać, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko, Zvornik, Sarajevo, Aerodrom Sarajevo i Trebinje rade 24 sata dnevno za sve humanitarne pošiljke, ali kako je za novinsku agenciju Patria kazao Ratko Kovačević, portparol UIO-a Vijeće ministara BiH odbilo inicijativu da se humanitarna pomoć carini po skraćenoj proceduri. 

– Mi smo to predložili, ali eto Vijeće ministara nije donijelo takvu odluku. Humanitarna pomoć sada se carini po redovnoj proceduri i ići će sporije, ali mi ćemo raditi 24 sata – kaže Kovačević.

Inače, roba namijenjena u humanitarne svrhe područjima pogođenim poplavama u BiH biće oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (carina i PDV), uz ispunjenost uslova propisanih zakonskim i podzakonskim aktima.

To konkretno znači da se u svakom pojedinačnom postupku u carinskim ispostavama podnosi carinska prijava uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

– Važno je naglasiti da primalac takve pošiljke može biti registrovana humanitarna organizacija u BiH, organ javne uprave u BiH ili javna organizacija u BiH. Pored jasno navedenog primaoca humanitarne pošiljke, mora postojati i ostala dokumentacija iz koje se jasno može identifikovati ko je pošiljalac humanitarne pošiljke, specifikacija robe i izjava pošiljaoca da se radi o robi koja se poklanja tj. donira u humanitarne svrhe za područja pogođena poplavama u BiH – kažu iz UIO.

Uz ovako uredno podnesenu carinsku prijavu i dokumentaciju, a ukoliko se radi o robi koja zahtijeva poseban inspekcijski nadzor ili dozvolu za uvoz, pribavlja se i ta propisana dokumentacija izdata od nadležnog organa. Uz sve ispunjene uslove donosi se rješenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dadžbina, čime se završava carinski postupak i roba može biti upućena krajnjem korisniku.

Nap.ba