Portal 072info

Skupštini ZDK treba dva sata da usvoji dnevni red

Na redovnoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su gotovo dva sata usaglašavali dnevni red u kojem su bile predložene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u ZDK.

Nakon što nije usvojeno da se ove izmjene prihvate po hitnom postupku, prijedlog je vraćen u redovnu proceduru. Osnova predloženih izmjena bila je da se briga o licima preko 65 godina sa pravima na tuđu njegu i pomoć prebacuju na nivo Federacije BiH. Do sada je Kanton vršio isplate za pomenutu kategoriju i nakon što se obaveze prebace na viši nivo naknade će za ovu populaciju biti znatno veće, ali Klub zastupnika SDA nije podržao izmjene ovog Zakona po hitnom postupku, jer bi ova kategorija mogla ostati bez naknada obzirom da još nije riješen njihov status na federalnom nivou.

Skupština je prihvatila dopune Zakona o sudskim taksama po skraćenom postupku, koji se predviđa izostavljanje osnovnih i srednjih škola plaćanja određenih taksi, jer se inače plaćaju iz kantonalnog budžeta, a uplate bi bile ponovno u ovaj budžet. Jedna od osnovnih primjedbi na usvojene izmjene bila je da se takse ne bi trebale osloboditi privatne osnovne i srednje škole.

Poslanici su prihvatili predložene izmjene Zakona o šumama, koje će omogućiti da općinama, kao lokalnim zajednicama, vraćaju brojna prava iz ove oblasti, što su tražile i dobile potvrđenom presudom Ustavnog suda.

Na kraja četvrte sjednice Skupštine ZDK razmatrana je odluka o izboru stalnih radnih tijela sedmog saziva kantonalne skupštine, koja je usvojena nakon razmatranja sedam podnesenih amandmana.

Podijelite članak