Smanjuje se akumulacija jezera u Ribnici

Nakon što je počelo ispumpavanje vode iz akumulacije formirane djelovanjem klizišta u dolini rijeke Ribnice, krajem prošle sedmice intenzivno su se odvijali radovi na montaži pumpe velikog kapaciteta i cjevovoda dužine oko 700 metara, a za ispumpavanje vode iz akumulacije koja je nastala djelovanjem klizišta u podnožju odlagališta jalovine s Površinskom kopu Vrtlište.

Pumpa na pontonu puštena je u rad, a pumpno postrojenje je montirano na pontonu kojeg su za ove potrebe ustupile Oružane snage BiH.

Za protok vode više od površine masa koje su kliznule u korito rijeke Ribnice, postavljen je cjevovod dužine 700 metara s profilom od 400 mm. Planirano je da na istu pumpu u narednim danima bude postavljen još jedan cjevovod iste dužine i promjera 450 mm.

Prioritet je i osiguranje cjevovoda za dvije pumpe koje je ustupila Uprava Civilne zaštite Federacije BiH.

I na izlazu iz tunela u Tičićima smanjen je dotok vode

Najviši nivo akumulacije bio je 25. februara, kada je voda dostigla kotu 413,04 matra, a 5. marta voda je na koti 411,66 metara, što znači da je nivo akumulacije opao za 1,38 metara.

Redovno se prati stanje klizišta. U Posljednja 24 sata zabilježena su minimalna kretanja u centimetrima, tako da se može govoriti o smirivanju u svim njegovim ključnim tačkama: čelu, tijelu i nožici klizišta, saopćeno je iz Rudnika mrkog uglja „Kakanj“.

fokus.ba