Smanjuje se carinska stopa kod uvoza određenih roba u BiH

carina24 696x464 1
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.

Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije Covid-19.

Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će ubuduće sačinjavati i Vijeću ministara BiH dostavljati godišnji izvještaj o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

Usvojena odluka o carinskoj tarifi

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu.

Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, čime se omogućava uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.