AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići raspisao je javno nadmetanje povodom prodaje rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina.

U ponudi se nalazi uglavnom vozila i mašine iz poslovnih jedinica u Zavidovićima, Zenici, Olovu i Varešu, od kojih je većina u voznom stanju, između ostalih:

šumski traktor TIMBERJACK TMB 380, početna cijena bez PDV-a 50.000 KM,
šumski traktor TIMBERJACK TMB 350, početna cijena bez PDV-a 50.000 KM,
šumski traktor LKT 81T, početna cijena bez PDV-a 30.000 KM,
Autobus IVECO Otoyal, dizel, 4.700 cm3, 74 kW, 1998. godište, početna cijena bez PDV-a 9.984 KM,
Autobus Volkswagen LT 35, dizel, 2.461 cm3, 80 kW, 2004. godište, početna cijena bez PDV-a 8.017 KM,
Buldozer FIAT, početna cijena bez PDV-a 39.856,
šumski traktor TIMBERJACK TMB 225A, početna cijena bez PDV-a 45.000 KM.
Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica. Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači su navedeni u nastavku.

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu (ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Javni poziv traje do 2. aprila 2021. godine. Više o kriteriju, slanju dokumentacije i dodatnim informacijama možete pročitati ovdje.

*Napomena: Fotografija na naslovnici ovog članka je korištena u ilustrativne svrhe i ne predstavlja stvarni izgled jednog od vozila u ponudi.