Spriječen promet 232 tone sumnjive hrane u RS

Kontrolama Inspekcije za hranu, koja djeluje u okviru Inspektorata Republike Srpske (RS), u prošloj godini je spriječen promet oko 232 tone “sumnjivih“ proizvoda za ishranu ljudi.
Ta inspekcija je lani u vanjskotrgovinskom nadzoru izvršila 60.419 kontrola pošiljki hrane, od kojih je uzeto 4.017 uzorka za laboratorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti.
Na osnovu inspekcijskih pregleda i rezultata laboratorijskih analiza kod 101 pošiljke utvrđene su nepravilnosti koje su se najčešće odnosile na nepotpune deklaracije, mikrobiološku i hemijsku neispravnost i istekao rok upotrebe.
Nakon otklanjanja nedostataka na deklaracijama, 53 pošiljke su puštene u promet, dok je po nalogu inspektora 10 pošiljki vraćeno pošiljaocu, a 38 uništeno.
Ukupna količina hrane stavljena van prometa je oko 232 tone i 12.000 komada jaja, od čega je uništena 181 tona i 12.000 komada jaja, a pošiljaocu je vraćena 51 tona, podaci su Inspekcije za hranu.
Nepravilnosti su utvrđene kod pošiljki mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, sirovina za proizvodnju osvježavajućih pića, voćnih sokova, energetskih pića, dodataka prehrani, aditiva, mesnih proizvoda, konditorskih proizvoda, šećera i začina.
Takođe, u 2013. godini u vanjskotrgovinskom nadzoru republička inspekcija za hranu je van prometa stavila oko 210 tona stočne hrane koja nije bila adekvatno deklarirana, nije ispunjavala propisane uvjete zdravstvene ispravnosti i kvaliteta, od čega je nakon dodatnog deklariranja 125 tona stavljeno u promet, 25 tona je uništeno, a 60 tona vraćeno pošiljaocu.

(Agencije)