Srbija uvodi doživotnu kaznu zatvora, strožije kazne kod najtežih djela

Srbija će uvesti doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta poslije 25 godina, rekao je za Politiku profesor Stanko Bejatović. “Uslovni otpust biće mogućnost, a ne obaveza. To je međunarodni standard – dodao je profesor Bejatović, koji je i predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu i član radne grupe za izmjene Krivičnog zakonika.

Svaki osuđenik na doživotni zatvor moći će poslije 25 godina provedenih iza rešetaka da napiše molbu, a da li će biti i pušten na slobodu uz uslov da ne ponovi krivično djelo, o tome će odlučiti sud, prenosi Tanjug.

Uvođenje doživotnog zatvora rezultat je potrebe za strožom kaznom kada je riječ o učiniocima najtežih krivičnih djela, a obično su to zločini koji potresaju javnost, kao što su ubistva djece.

Bejatović smatra da izvjesnost otkrivanja i kažnjavanja više utiče na potencijalne buduće učinioce krivičnih djela nego visina propisane kazne.