Sredinom juna konačni rezultati o broju stanovnika

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Konačni rezultati popisa o ukupnom broju stanovnika u BiH i demografskim obilježjima stanovništva biće objavljeni do sredine juna, a nakon toga će se, u skladu sa Zakonu o popisu, i drugi rezultati popisa objavljivati, sukcesivno do 1. jula naredne godine.

U Agenciji za statistiku BiH je rečeno da početak objave konačnih rezultata popisa i dalje nije doveden u pitanje.

Kašnjenje u vezi sa usvajanjem pravila za izvođenje rezidentnog stanovništva može prolongirati početak objave rezultata popisa, ali ne može dovesti popis u pitanje, tvrde u Agenciji.

U Agenciji ističu da je Centralni popisni biro na 34. sjednici razmatrao dva prijedloga pravila za izvođenje ukupnog broja rezidentnog stanovništva oko kojih se nisu mogli usaglasiti članovi biroa.

Jedno pravilo obuhvata pitanja od jedan do sedam, a drugo pored pitanja od jedan do sedam uključuje i pitanje 40 na popisnici P1.

Na pitanje da li dogovor o metodologiji ima političku dimenziju, odgovor je da je stav Agencije za statistiku BiH da se sve aktivnosti na obradi i diseminaciji popisa rade u skladu sa Zakonom o popisu, Zakonom o statistici BiH i međunarodnim preporukama za popise.

U članu 20 Zakona o statistici jasno je definisano da osoblje iz Agencije i entitetskih zavoda za statistiku neće tražiti niti primati uputstva od vlasti, drugih državnih organa, političkih stranaka ili drugih interesnih grupa, prilikom rada, a da se organi vlasti i druge grupe, uključujući i političke partije, obavezuju da će poštovati principe struke utvrđene Zakonom o statistici i da neće vršiti uticaj na osoblje statističkih organa prilikom obavljanja njihovih zadataka.

U Agenciji su potvrdili da je predsjednik Upravnog odbora Međunarodne monitoring operacije Piter Everers u dva navrata izrazio duboku zabrinutost zbog neriješenih pitanja koja jasno ometaju dalji napredak u obradi podataka popisa.

Takođe je i upozorio da bi dalje kašnjenje u diseminaciji prvih rezultata popisa ugrozilo relevantnost popisnih rezultata prilikom predstavljanja javnosti u BiH.

Dodatno, IMO smatra da ovakvo kašnjenje utiče i na kredibilitet IMO tima, odnosno međunarodnih organizacija koje imaju svoje predstavnike u IMO timu, ali i kredibilitet popisa u cjelini.

Zbog toga je Upravni odbor IMO misije urgirao da Savjet ministara BiH skupa sa statističkim institucijama da se slože i usvoje dokumente navedene u prilogu, te IMO timu podnesu pisanu potvrdu o njihovom usvajanju.

Ako statističke institucije u BiH ne donesu odluku ili donesu odluku koja odstupa od IMO preporuka, IMO će morati preispitati svoje učešće u Popisu u BiH, upozorio je Everers.

Centralni popisni biro je, na juče održanoj sjednici, osim prijedloga pravila o izvođenju rezidentnog stanovništva, razmatrao i kategorije popisnica koje uključuju/isključuju određene grupacije stanovništva u skladu sa Zakonom o popisu i međunarodnim preporukama.