Sredstva za sanaciju škola u ZDK

Podijelite vijest

37fa4092f14e2c21a8e3ee6da2b41ef9_XL

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila  Program utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojim se 985.000 KM opredjeljuje u ovoj godini za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata. Od ove sume, izuzet će se sredstva u iznosu od 391.454 KM na ime prenesenih obaveza iz 2013. godine po istom osnovu. Prema ovom programu izvršit će se radovi na sanaciji krovova, sanitarnih čvorova, zamjeni stolarije, fiskulturnih sala, kotlovnica i drugi radovi u  17 osnovnih i četiri  srednje škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao i na Politehhničkom fakultetu u Zenici.

Donesena je i odluka da se isplati nova tranša od 500.000 KM od ukupno dva miliona KM na ime duga koji Kantonalna bolnica Zenica ima prema dobavljaču i serviseru opreme „Siemens“. Vlada Kantona je dosada uplatila prvih 500.000 KM za ove svrhe, a otplata ovog duga bit će nastavljena do izmirenja ostatka ugovornih obaveza prema ovom dobavljaču jer rad CT-a i drugih uređaja u Kantonalnoj bolnici ovisi o njihovom redovnom servisiranju.

Vlada Kantona je dala saglasnost na odluku Nezavisnog odbora za izbor i imenovanja da se za novog policijskog komesara Zeničko-dobojskog kantona imenuje Semir Šut, dosadašnji načelnik Sektora uniformisane policije. Uz to, na prijedlog ovog Ministarstva, a u skladu sa usvojenim mjerama štednje u 2014. godini, donesena je i odluka po kojoj prestaje isplata naknade članovima Policijskog odbora MUP-a ZDK.

Vlada je danas odobrila i sredstva boračkim udruženjima:  5.000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK za održavanje Skupštine Saveza (2.500 KM) kao i za uređenje prostorija ove organizacije (2.500 KM). Na zahtjev Saveza ratnih vojnih invalida   ZDK  odobreno je 1.500 KM za održavanje godišnje Skupštine ove asocijacije  dok je Udruženju paraplegičara ZDK za tradicionalno godišnje druženje na Bistričaku odobreno 2.000 KM.