Šta BiH mora poboljšati u pravosuđu: Zašto je važno poglavlje 23

Šta BiH mora poboljšati u pravosuđu: Zašto je važno poglavlje 23

Historijsko zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora BiH s Evropskom unijom dobili smo u martu, a sada nas očekuje donošenje pregovaračkog okvira kao osnove za pregovore, na osnovu zahtjeva zemalja članica EU.

Tu su i pregovaračka poglavlja, koja su podijeljena u šest klastera, a svakako da je najvažnije ono pod nazivom „Temeljna pitanja“, u okviru kojeg je poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, koje će BiH morati poboljšati.

Temeljne vrijednosti

Veoma je mali broj propisa na nivou EU koji reguliraju materiju koja je obuhvaćena ovim poglavljem, jer je najvećim dijelom ostavljeno državama članicama da na najbolji način urede ova pitanja i da kroz najbolju evropsku praksu poštuju standarde koji su temeljne vrijednosti na kojima počiva EU.

Poglavlje 23 ima četiri osnovna dijela, a to su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, osnovna prava i prava građana EU. Reforma pravosuđa obuhvata neophodnost da ono postane nezavisno, nepristrasno, efikasno, odgovorno i profesionalno.

Borba protiv korupcije, koja je i rak-rana naše države, obuhvata nekoliko aspekata, i to preventivno djelovanje, represiju u smislu procesuiranja krivičnih djela korupcije i institucionalni okvir, koji mora biti postavljen tako da osigura efikasno rješavanje ovog pitanja.

Pravni okvir

Pod prevencijom se prvenstveno misli na uklanjanje svih mogućih rizika koji pogoduju korupciji. To znači unapređenje pravnog i institucionalnog okvira kako bi se smanjila mogućnost korupcije.

Javne nabavke i pristup informacijama

Pregovori na području prevencije korupcije obuhvataju oblasti poput sprečavanja sukoba interesa, finansiranja političkih partija, postupaka javnih nabavki, pristupa informacijama od javnog značaja, profesionalizacije državne uprave, ali i mnoga druga pitanja koja se navode u izvještajima o napretku koje objavljuje Evropska komisija.

Uz statistiku, koja je dokaz o rezultatima borbe protiv korupcije, potrebno je ojačati administrativnu strukturu – i to policije, tužilaštva i sudstva – kada se radi o procesuiranju ovih krivičnih djela.

Kada je riječ o represiji, potrebno je pokazati efikasnu borbu protiv korupcije na svim nivoima, u smislu procesuiranja i kažnjavanja zbog koruptivnih krivičnih djela.

avaz

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS