Šta je s novim zakonom o plaćama i smanjenjem razlike između funkcionera i ostalih zaposlenih

Dva mjeseca otkako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo zaduženje da se predloži novi zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kako bi se na neki način razdvojila primanja funkcionera od ostalih zaposlnih u institucijama BiH, dosad je urađen inicijalni prijedlog.

Prema informacijama koje smo dobili, to je samo početni dokumet koji je polazna osnova da sada radna grupa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine započne “pravi” posao na ovom zakonu.

Početni prijedlog pripremila je grupa Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a u radnu grupu Vijeća ministara BiH sada trebaju biti uključena i druga ministarstva zbog svojih specifičnosti, kao i sindikati.

Nikakvi detalji inicijalnog prijedloga još nisu poznati osim da razlike u koeficijentima i plaćama, koje postoje između funkcionera i ostalih zaposlenih, ne budu više drastične, već “normalnije”.

Nije poznato da li bi se išlo i u definiranje različitih osnovica za obračun plaća funckionerima s jedne, te državnim službenicima, namještenicima, vojnicima, policajcima s druge strane.

U sindikatima koji okupljaju zaposlene u državnim institucijama uopće nisu upoznati dokle se došlo sa izradom zakona i kakvi uopće prijedlozi postoje.

– Sva tri sindikata su samo predala inicijativu da učestvuju u radnoj grupi. Još ništa nije krenulo – kazao je Radenko Mirković, predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Navodno nešto rade, ali nemamo ništa zvanično, ni za zakon, ni za kolektivni ugovor, ni za uniforme. Nešto je sve stalo – prokomentirao je Dragan Krvavac, predsjendik Sindikata policijskih agencija BiH, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH koji obuhvata sindikate Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Granične policije BiH.

Vijeće ministara BiH je 15. marta dalo zaduženje Ministarstvu finansija i trezora BiH da “predloži novo sistemsko rješenje Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čime bi na jasan način bile tretirane imenovane i izabrane osobe i njihove osnovice i koeficijenti te ostali zaposleni i državni službenici u institucijama Bosne i Hercegovine, uključujući i djelatne vojne osobe i policijske službenike i njihove osnovice i koeficijente”.

Ovo je uslijedilo nakon što je usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu kao i veća osnovica za plaće kojom su funkcioneri dobili povećanje i do 650 KM, a vojnik oko 90 KM, namještenih s najnižim koeficijentom oko 80 KM…

Uzrok toga je što ista osnovica važi za sve, a Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH je definisao mnogo visočije koeficijente za parlamentarce, ministre, članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u odnosu na “obične” zaposlene.

Ovome se pokušalo stati ukraj nizom predloženih izmjena postojećeg zakona, ali su one obarane u bh. Parlamentu.

fakotr.ba