Šta radi Sekretarijat Vijeća ministara: Nema nadzora nad službenim vozilima

Podijelite vijest

Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za prošlu godinu u dijelu koji se odnosi na putne troškove i upotrebu službenih vozila pokazao je brojne nepravilnosti i zloupotrebe.

Službena putovanja

Za putne troškove potrošeno je 55.504 KM, od čega na službena putovanja u inozemstvu otpada 45.989 KM, dok je za putne troškove unutar zemlje dato 9.015 KM.

Finansijskom revizijom je uočeno da Sektor za protokolarne poslove nije sastavio godišnji okvirni plan međunarodnih aktivnosti predsjedavajućeg Vijeća ministara shodno stvarnim finansijskim uvjetima za 2021. godinu.

Osim toga, ustanovljeno je da se prilikom izdavanja putnih naloga u određenim slučajevima nije prilagala sva relevantna dokumentacija te da zaposlenici, uz nalog za službeno putovanje, nisu prilagali pozivna pisma.

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u 2021. godini iznose 131.289 KM. Značajniji izdaci odnose se na gorivo, i to 60.502 KM, dok su 52.025 KM potrošene za usluge i materijal za popravke i održavanje vozila. Na nabavku autoguma potrošeno je 9.284 KM.

Bez nadzora

Generalni sekretarijat koristi sedam službenih vozila, od čega se tri službena vozila koriste za potrebe rada kabineta predsjedavajućeg, a četiri za rad Generalnog sekretarijata.

Međutim, ne postoji cjelovit nadzor nad upotrebom službenih vozila. Određeni putni nalozi za vozila nisu adekvatno i u cijelosti popunjeni, ne sadrže podatke o točenju goriva na pumpama, kao što su stanje kilometar-sata u momentu točenja goriva, mjesto točenja, potpis i pečat benzinske pumpe koja je isporučila gorivo.

Institut ustupanja

Konstatirano je da je, prema informacijama iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, jedno vozilo (VW PASAT B8) još na korištenju u kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Postojeći propisi ne poznaju institut ustupanja službenih vozila te to nije praksa u javnom sektoru.

Avaz