Šta treba znati o tri zakona kojima nas EU uslovljava za davanje kandidatskog statusa

Vijece ministara i Parlament BiH
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Evropska unija za davanje statusa kandidatkinje uslovljava Bosnu i Hercegovinu usvajanjem tri zakona, a njihovo usvajanje isključivo zavisi od SNSD-a i HDZ-a. Zakoni su ključni za vladavinu prava u zemlji.

Riječ je o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama te izmjenama i dopunama Zakona o Visokom i sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa je izrađen uz pomoć OSCE-a i Transparency Internationala (TI), a podržale su ga Zapadne države. Njegovi predlagači bile su sve parlamentarne stranke, osim SNSD-a i HDZ-a. U parlamentarnu proceduru upućen je 2017. godine, a u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojen je u martu ove godine.

Treba podsjetiti da je još uvijek aktuelni Zakon o sukobu interesa usvojen 2013. godine za vrijeme državne vlasti SDP-SNSD-HDZ, ali je taj zakon dobio mnogo kritika, a prije svega međunarodne zajednice zbog čega je i pokrenuta procedura njegove izmjene.

Poruka delegatima

Ambasada SAD-a: Stranke koje pozivaju na evropski put dok obaraju evropske zakone nisu iskrene

Dom naroda državnog parlamenta nije usvojio prijedlog ovog zakona, a potrebno je da to učini kako bi on stupio na snagu. Nije usvojen iz razloga što su se tome usprotivili delegati SNSD-a i HDZ-a.

Između ostalog, Prijedlog Zakona podrazumijeva zabranu istovremenog obavljanja javne dužnosti i upravljačke funkcije u javnoj ustanovi, što se odnosi i na angažman bliskih srodnika. Njime bi se obavezalo i na formiranje Komisije za odlučivanje u sukobu interesa kao nezavisnog tijela, a ona bi utvrđivala činjenice prilikom imenovanja.

Zakon o javnim nabavkama

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama su u februaru prošle godine upućene u parlamentarnu proceduru, a to je učinjeno nakon što je usklađen sa direktivama EU.

Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine je u martu 2021. usvojio izmjene i dopune ovog zakona, ali to nije uradio Dom naroda. Za neusvajanje u gornjem domu opet su zaslužni delegati SNSD-a i HDZ-a.

Zakon, između ostalog, podrazumijeva izuzeća od primjene ovog zakona, imenovanje službenika za javne nabavke, prethodne provjere tržišta, plan nabavki i provođenje elektronskih nabavki.

Zakon o VSTV-u

Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u su prije godinu i po upućene u parlamentarnu proceduru. Zastupnici Zastupničkog doma usvojili su ove izmjene i dopune u februaru ove godine, ali se još čeka na Dom naroda, odnosno da ih prihvate delegati SNSD-a i HDZ-a.

Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u utvrdilo je Ministarstvo pravde, a u saradnji sa Venecijanskom komisijom koja je savjetodavno tijelo Vijeća Evrope. Riječ je o izmjenama i dopunama od kojih se očekuje da će se njima rad pravosuđa učiniti učinkovitijim i transparentnijim.

Između ostalog, njima se tretira sukob interesa članova VSTV-a te obavezuje na izvještavanje o imovini sudija i tužilaca.

EU i Sjedinjene Američke Države više puta su kritikovale to što ova tri zakona nisu usvojena. Jasno je da kritike trebaju biti usmjerene na SNSD i HDZ koji nisu prihvatili zakone, a navodno žele da Bosna i Hercegovina dobije status kandidatkinje za članstvo u Uniji.

Klix.ba