Štab civilne zaštite ZDK do sada preduzeo sve mjere za prevenciju i sprječavanje širenja koronavirusa

Štab civilne zaštite do sada preduzeo sve neophodne mjere za prevenciju i sprječavanje širenja pandemije corona virusa

Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Arnel Isak, a koji je po funkciji i komandant Kantonalnog štaba Civilne zaštite kaže da je Štab do sada preduzeo sve neophodne mjere koje se odnose na prevenciju i borbu protiv širenja pandemije korona virusa.

„Pozivam sve građane Zeničko-dobojskog kantona da odgovorno provode naložene mjere i preporuke kriznih štabova, jer se samo tako, zajedničkim naporima, odricanjima i solidarnošću, možemo uspješno suprotstaviti pandemiji coronavirusa“, kaže ministar Arnel Isak.

Neposredno nakon proglašenja stanja prirodne nesreće Kantonalni štab civilne zaštite je odmah održao vanrednu sjednicu na kojoj su razmatrane mjere, preporuke, postupci i naredbe koje je potrebno donijeti, narediti i preduzeti na području ZDK, a u cilju efikasne borbe protiv pandemije.

Odlučeno je da dosadašnji Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK nastavlja sa svojim radom kao stručno i savjetodavno tijelo Kantonalnog štaba civilne zaštite. Također, odlučeno je da ostaju na snazi sve dosadašnje naredbe i preporuke koje se odnose na pandemiju korona virusa. Gradski i općinski štabovi civilne zaštite su zaduženi da opredijele lokacije za smještaj u izolaciju osoba za koje nadležne zdravstvene službe utvrde da moraju biti u izolaciji i nadzorom zdravstvenog osoblja.

Na drugoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite razmatran je set naredbi Federalnog štaba civilne zaštite i naloženo je gradskim i općinskim štabovima civilne zaštite, zdravstvenim ustanovama, inspekcijskim službama i policijskim organima da kontinuirano kontrolišu i prate poštivanje donesenih naredbi i preporuka i o tome provode mjere iz svoje nadležnosti, te na dnevnoj bazi informišu Kantonalni štab civilne zaštite.

Štab je donio Naredbu da se privremeno obustavlja pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorana, pizzerija, ćevabdžinica, čajnica, fast-foodova…), ali je naređeno i da se od ove naredbe izuzimaju usluge proizvodnje, pripremanja i dostave hrane (uključujući i šaltersku prodaju), rad javnih kuhinja, kao i proizvodnja, pripremanje i posluživanje hrane za goste hotela uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera, zaštite osoblja i gostiju. Također, privremeno je obustavljeno i pružanje usluga u nargila, caffe i bistro barovima, klubovima, diskotekama, kazinima i sportskim kladionicama.

Također, štab je donio i Naredbu općinama/gradovima na području ZDK da hitno izdvoje sredstva za zdravstvene ustanove u kojima su oni osnivači za nabavku neophodne zaštitne opreme, zaštitnih sredstava za dezinfekciju, kao i sredstava za druge potrebe tih ustanova.

Donesena je i Naredba općinama/gradovima na području ZDK i svim gradskim i općinskim štabovima civile zaštite da tamo gdje nije obezbijeđeno redovno vodosnabdijevanje stanovništva pitkom vodom, da poduzmu sve radnje kako bi stanovništvo bilo kontinuirano snabdjeveno pitkom vodom.

Usvojen je i Zaključak kojim se od Vlade Federacije BiH i Federalnog štaba civilne zaštite traži da u cilju borbe protiv pandemije coronavirusa planira i obezbijedi što hitniju zaštitnu opremu (maske, rukavice, zaštitna odijela, naočale, vizire, navlake na noge, respiratore, sredstva za dezinfekciju…) i potrebna sredstva za Kantonalni štab civilne zaštite ZDK