AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona su, tokom posjete zeničkoj Kantonalnoj bolnici razgovarali sa menadžmentom, dali punu podršku aktivnostima na sanaciji i stabilizaciji stanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema riječima premijera Miralema Galijaševića tekući deficit KBZ iznosi oko 16 miliona KM, a planira se riješiti kreditnim zaduženjem, dok bi se dugovanja ove zdravstvene ustanove prema dobavljačima planira riješiti manjim kreditom od oko 2,5 miliona KM. Rečeno je da su ova kreditna sredstva već operativna i do sada je plasirano oko pola miliona KM prema nekim dobavljačima koji su duže čekali na svoju naplatu. U medicinskom dijelu ustanove je zahvaljujući ovim aktivnostima već ukinuta zabrana takozvanog hladnog operativnog programa, a uskoro se očekuju popravke nekih važnih uređaja, kao što je CT magnetni uređaj, koji je zbog kvara već duže van upotrebe.

Ministar zdravstva Bojan Gvozdenović istakao je, nakon posjete KBZ, da je “najvažnije da se, kroz uplate dijela dugovanja, vraća povjerenje brojnih dobavljača i poslovnih saradnika”, sa kojima će biti intenzivirana saradnja u skladu s mogućnostima.

U Kantonalnoj bolnici Zenica trenuno radi 1.678 zaposlenika i prema riječima vršioca dužnosti direktora dr. Rasima Skomorca ova ustanova nema viška medicinskog kadra, a odnos medicinskog i nemedicinskog kadra je povoljan.

“Mi u skladu sa vladinim moratorijem na novo zapošljavanje ne možemo planirati nikakav prijem novih uposlenika, a planiramo ubuduće poštovati isključivo preporuke načelnika bolničkih službi, koje će biti provedene kroz konkursne procedure”, kaže Skomorac.

Nakon posjete Kantonalnboj bolnici saopćeno je da će dr Rasim Skomorac ostati na čelu ove ustanove dok se ne provede kompletna konkursna procedura na rješavanju problema oko imenovanja novog menadžmenta.

(Fena/enb)