Statističari ponovo kucaju na vrata

Foto: AFP

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku provodi četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH te iz ove institucije mole građane da učestvuju u anketi, ukažu povjerenje anketarima i doprinesu kvalitetu rezultata. Anketa će na terenu biti rađena cijele 2015. godine na reprezentativnom uzorku od oko 7.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva države. 

Da bi se dobila kompletna slika, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije… informacije o članovima domaćinstva (starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti…), podaci o karakteristikama stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, zdravlju… 

Prethodna anketa ove vrste u BiH je provedena 2011., a prema tada prikupljenim podacima, prosječno domaćinstvo u BiH imalo je 3,1 člana. Prosječni mjesečni izdaci za potrošnju jednog domaćinstva tada su iznosili 1.569,33 KM. Od toga, za hranu i piće odnosilo se 511, 60 KM, a za neprehrambene proizvode 1.057,73 KM. 

Od 7.400 anketiranih domaćinstava, statističari su tada došli do podatka da je 17,2 posto bh. domaćinstava siromašno. 

1.569,33 KM prosječna mjesečna potrošnja bh. domaćinstva 

511,60 KM troškovi za hranu 

Avaz