Stav ArcelorMittala o poplavama u Zenici

Kao što ste znate, u nedjelju 3. februara 2019. na području grada Zenice proglašeno je stanje elementarne nepogode od strane gradonačelnika i to zbog poplava koje su nastale na teritoriji grada Zenice uzrokovane nekontrolisanim prilivom ogromnih količina vode usljed obilnih kiša i naglog topljenja snijega.

Takođe, gradovi i općine u BiH kao što su Sarajevo, Visoko, Kakanj, Busovača, Travnik, Doboj, Gornji Vakuf, Bugojno, Maglaj itd. su pogođeni poplavama i u nekim od njih je proglašeno vanredno stanje. Uslijed povećanog nivoa vode nastalog zbog obilnih kiša i naglog topljenja snijega na ovom lokalitetu, kao i nemogućnosti da u kratkom periodu obodni kanal primi ogromnu količinu vode, došlo je do izljevanja oborinskih voda na jednom od priključnih kanala koji se nalazi u naselju Tetovo.

Na ovom priključku se ispuštaju procjedne vode sa Rače i izvorišta Džomba kao i ostale vode koje nastaju u Gradištu, Tetovu i Banlozima, te sa planine Lisac i okolnih brda. Ovaj obodni kanal služi za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz taložnica pepela u naselju Podbrežje i isti jednim svojim dijelom prolazi kroz krug Kompanije, a većim dijelom je izvan kruga ArcelorMittal Zenica.

U ovaj obodni kanal osim tehnoloških otpadnih voda, ispuštaju se oborinske i sanitarne otpadne vode Podbrežja, Tetova, Banloza, Gradišta kao i procjedne vode sa industrijskog odlagališta Rača i sve vode sa planine Lisac i okolnih brda. S obzirom da je ovaj lokalitet, koji je jedan od lokaliteta pogođenih polavama u gradu Zenici, a koji se nalazi uz samu Kompaniju, pružena je pomoć mještanima Tetova koja je u tom momentu bila na raspolaganju kod nas.

Pomoć je podrazumijevala angažovanje dostupne mehanizacije: četiri cisterne sa pumpama kojima je voda ispumpana sa ovog lokaliteta kao i iz poplavljenih kuća. Istovremeno, angažovana je građevinska mehanizacija: četiri rovokopača na uklanjanju nanosa iz obodnog kanala čime se povećala mogućnost prijema ogromnih količina oborinskih voda. Preljev sa kanala u naselje Tetovo je obustavljen istog dana, oko 14 sati kada je stanje normalizovano, a ujedno je došlo i do prestanka padavina.

Obodni kanal je bio u funkciji za normalne uslove eksploatacije. Ranijim pregledom kanala je utvrđeno da je potrebno čišćenje istog, ali stanje nije bilo kritično i ovaj kanal je mogao primiti normalne količine dodatne vode u vidu uobičajenih padavina.

Planirano čišćenje obodnog kanala nije moglo biti provedeno ranije iz više razloga a dva osnovna su: nizak vodostaj rijeke Bosne u prethodnom periodu jer bi ovom aktivnošću uzrokovali značajno zagađenje rijeke Bosne. Drugi razlog je iznalaženje adekvatne lokacije na kojoj bi se odlagao mulj iz obodnog kanala koji je neprijatnog mirisa zbog ulijevanja kanalizacije i fekalnih voda u ovaj kolektor, kako bi se izbjegle pritužbe lokalne zajednice.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE