AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Razvojni program UN-a osigurao je vakcine protiv antraksa, šuštavca, parašuštavca i tetanusa koje će se u skladu sa zaključkom Štaba federalne uprave Civilne zaštite o prihvatanju izvještaja ekspertnog tima Veterinarskog fakulteta Sarajevo, distribuisati na ugrožena područja kako bi se prevenirali rizici za pojavu ovih bolesti.

Vakcine su uskladištene u hladnim komorama Veterinarskog fakulteta, a raspodjela počinje sutra na osnovu procjene broja krupnih preživara na području četiri kantona.

Prva količina vakcine je raspoloživa odmah, a drugi dio će biti isporučen na fakultet do kraja tekućeg mjeseca. Vakcine će dobiti Tuzlanski kanton – 35.000, Zeničko-dobojski 15.000, Unsko-sanski 20.500 te Posavski kanton 2.500.

Tako da će biti uručeno ukupno 73.000 vakcina.

Zbog situacije na terenu odlučeno je da se potrebe u vakcinama za Posavski kanton u potpunosti realizuju u prvom krugu raspodjele.

Mala količina vakcine će ostati kao interventna rezerva u hladnim komorama Veterinarskog fakulteta i bit će raspoloživa do isteka roka trajanja u slučaju pojave bolesti na drugim područjima koja nisu bila direktno ugrožena poplavama.

Agencije