AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

U mjestu Banovići selo otišli smo po jednu pozitivnu i drugačiju priču. Naime jedan momak izrađuje prava čuda i to sasvim sam, a njegova nam mama reče da je sve od do, njegovo djelo, i svaki var koji vidimo također.

Rekla nam je da je njenu pomoć trebao samo kako bi iskomunicirao sa nekim osobama i naručio određene dijelove a da tu se pak imali najviše problema, jer je ona teško mogla da objasnim šta Salihu treba s obzirom da to sto on pravi radi iz svoje glave, to je njegova zamisao a njega ipak ne razumiju.

Salih je još kao dječak pokazivao zanimanje za izdradu određenih stvari, pa bi tako, rekla nam je njegova majka Nihada, Salih izrađivao makete od kartona, razne… a uglavnom su ga zanimala prevozna sredstva poput utovarivača, viljuškara i ostali veći strojevi, pa je jedan uspio i izraditi a dozvolio mi je i da ga provozam.