Portal 072info

Stotine ljudi mogu od BiH tražiti odštetu!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji je u predmetu “Hadžimejlić i drugi protiv BiH” utvrdio da BiH krši ljudska prava pri smještaju osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost u ustanove socijalne zaštite, pravni je presedan koji može uticati na položaj svih osoba s invaliditetom u BiH!

 

Riječ je o tri osobe kojima je zbog duševne bolesti oduzeta poslovna sposobnost te su smještene u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin”, zbog čega su najprije pred Ustavnim sudom BiH pokrenula pitanje ne/zakonitog smještanja, odnosno zadržavanja u ustanovi socijalne zaštite i to bez sudske odluke.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

Nedim Kulenović, pravni savjetnik Udruženja “Vaša prava BiH”, koje je bilo zastupnik u predmetu, napominje za “Nezavisne” da je ovo izrazito značajna presuda, koja osim materijalne nadoknade od 81.250 evra, za aplikante ima i dalekosežne refleksije.

“Od velike je važnosti da nadležni organi, naročito u FBiH, bez odlaganja pristupe sistematskom rješavanju ovog problema tako što će prilagoditi relevantno zakonodavstvo, prevashodno zakone o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu kojih se osobe lišene slobode smještaju u ustanove socijalne zaštite, sa standardima Evropske konvencije”, kaže Kulenović.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Tog su mišljenja i pravnici, stručnjaci ove oblasti ljudskih prava, te predstavnici osoba s invaliditetom (OSI) u BiH, koji će danas širom BiH obilježiti Međunarodni dan OSI, pozivajući se i na provođenje evropskih konvencija koje im garantuje kvalitetniji život, a na koje se obavezala i BiH.

Jer, iako je presuda “Hadžimejlić i drugi protiv BiH” donesena 3. novembra, interesantno je da ona nije imala odjeka u javnosti, uprkos činjenici da je prva te vrste u našoj zemlji i da bi njeno neprimjenjivanje moglo izazvati ozbiljne pravne i materijalne konsekvence po BiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

“Činjenica da se radi o ljudskim bićima koja imaju jednaka prava kao i drugi se formalno prihvata u BiH, ali suštinski ne se razumije. Ukoliko i druge OSI ne budu koristile instrumente za realizaciju svojih prava (tužbe), ova presuda neće imati značajan uticaj na promjenu odnosa prema drugim OSI”, napominje za “Nezavisne” Olivera Mastikosa, nacionalna koordinatorica za OSI u RS za pitanje poboljšanja položaja u socijalnoj zaštiti.

Ana Kotur, pravnica i urednica portala “Uključi.In” koji se bavi pitanjima OSI, napominje da je otvoreno pitanje – kako će BiH uopšte provesti presudu, kada institucije nisu spremne da razumiju i provedu model stanovanja uz podršku, već je on na nivou rješavanja putem projekata.

“Presuda predstavlja značajan pomak u pravnom tretmanu osoba s intelektualnim poteškoćama, ali i u smislu neophodnosti izmjene kompletne regulative prema osobama sa invaliditetom. Ova odluka vraća u fokus interesovanja najbolji interes osobe s invaliditetom, što će u velikoj mjeri uticati i na shvatanje samostalnog života i donošenja odluka u sopstveno ime svake osobe s invaliditetom”, dodaje Ana.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Samo 10 odsto lica s invaliditetom u Republici Srpskoj radno je nesposobno, dok ostali mogu dati određeni doprinos, kazao je juče Zoran Dobraš, predsjednik Koordinacionog odbora invalidnih organizacija RS.

On je rekao da se nadležni sjete lica s invaliditetom samo prilikom obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana invalida, a da bi njihovim problemima trebalo da se bave cijele godine da bi bili napravljeni pomaci u poboljšanju njihovog položaja.

“Ne postoji tačna evidencija o broju lica s invaliditetom u RS, ali prema našim podacima, ima ih oko 70.000, od čega je najveći broj nezaposlen. Problem je što se malo radi na profesionalnoj rehabilitaciji, a bez nje nema ni zapošljavanja”, naglasio je Dobraš.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Radovan Ristić, izvršni direktor Udruženja distrofičara Banjaluka, ocijenio je da je Pravilnik o ortopedskim pomagalima loš za sva lica s invaliditetom.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je za zapošljavanje i održavanje broja zaposlenih lica s invaliditetom u proteklih sedam godina utrošeno oko 22,8 miliona KM.

Obaveze koje je BiH preuzela konvencijama EU o ljudskim pravima, kao i Konvencijom UN-a o pravima OSI, godinama se ne poštuju i to zahtijeva i veći angažman svih predstavnika interesnih grupa, odnosno OSI, prema odgovornim institucijama BiH.

“Samo tako možemo očekivati promjene, odnosno primjenu prava”, naglašava za “Nezavisne” Suad Zahirović, predsjednik IC OSI “Lotos” iz Tuzle.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME