AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Kantonalno tužilaštvo Zenicko-dobojskog kantona, dana 29.01.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Botić Esada zbog krivičnog djela Nasilje u porodici iz člana 222. stav 2. u vezi sa članom 55. KZ F BiH

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 04.02.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Visokom.

DETALJI OPTUŽNICE

O P T U Ž N I C U  Protiv BOTIĆ ESADA, iz Breze, neosuđivan, što je dana 15.11.2020. godine, u Brezi, u porodičnoj kući u mjestu S.k. broj ., prišao svojoj sestri B. A. koja je spavala i počeo je daviti nogama koje je savio oko njenog vrata, uhvatio je

za ruku i savio je, a potom udarao šakama u potiljak glave, nakon čega joj je stavio jastuk na lice i rekao „Ti ne trebaš živjeti“, da bi dana 16.11.2020. godine oko 02:30 sati, vikao na A.,

uhvatio je rukama za kosu a potom udario šakom u predjelu glave obrativši joj se riječima „Da vidiš kako su mene policajci udarali radi tebe“ i “Ako me odvede policija tek ćeš onda vidjeti svoje“

te ovakvim drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio mir i psihičko zdravlje i tjelesnu cjelovitost svoje sestre sa kojom živi u zajedničkom kućanstvu,

čime je učinio produženo krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222. stav 2. u vezi sa
članom 55. KZ F BiH

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.