Sudovi u BiH tokom prvog kvartala 2021. godine riješili preko 60.000 najstarijih predmeta

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine, riješili ukupno 60.259 predmeta, što predstavlja značajan doprinos kontinuiranom smanjenju broja predmeta iz najstarijih starosnih kategorija, odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U poređenju sa istim periodom 2020. godine, broj riješenih predmeta uvećan je za 6.643 predmeta, odnosno 12%. Za 2021. godinu, planom je predviđeno rješavanje 171.925 najstarijih predmeta, od čega je do sada riješeno 35%.

U sudovima Federacije BiH tokom prvog kvartala 2021. godine. ukupno je riješeno 40.370 predmeta, u Republici Srpskoj 18.535 predmeta, a u Brčko Distriktu BiH 833 predmeta, dok je Sud BiH riješio 521 najstariji predmet.

Od 2010. godine, pa do 31.03. 2021. godine sudovi su riješili 1.314.816 najstarijih predmeta što je u velikoj mjeri utjecalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Ovaj broj rezultat je dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja neriješenih starih predmeta.