Šumsko-privredno društvo ZDK-a provodi akciju “Sedmica zaštite šuma”

U svim šumarijama na području Zeničko-dobojskog kantona odvija se akcija pošumljavanja i čišćenja šuma, u koju su uključena razna udruženja građana, kao i učenici osnovnih i srednjih škola.

Cilj je da se narednim generacijama ostavi priroda bogata šumom, ali i da se skrene pažnja na njihovu zaštitu.

Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona proteklih dana provodi akciju ‘Sedmica zaštite šuma’. Pozivu da zajedničkim snagama obnove šumski fond odazvali su se učenici Srednje tehničke škole iz Zavidovića.

Područje zavidovićkog sela Livade, tokom 2012. godine bilo je zahvaćeno požarom koji je uništio značajan dio šume. Ove predivne predjele ponovo će krasiti četinarski drvoredi.
Kako je kazao Nijaz Humkić, rukovodilac Šumarije Zavidovići, sadili su kulturu bijelog bora, koji je tu i prirodno bio, na površini od 2 hektara – ukupno 6 hiljada sadnica će zasaditi.

Šumsko-privredno društvo će u toku 2017. godine za šumske uzgojne radove izdvojiti 2 miliona i 300 hiljada maraka iz vlastitih sredstava.

“Mi ćemo zasadati 1,3 miliona sadnica i raznim šumsko-uzgojnim poslovima tretirati površinu preko 2 hiljade i 300 hektara šuma. Većinu ovih materijala imamo u svojim rasadnicima. Tamo gdje nam eventualno nešto nedostaje, kao što je crni bor, to nalazimo na tržištu”, navodi Jasmin Devedžić , direktor Šumsko-privrednog društva ZDK-a.

Želja svih je da se ovom akcijom skrene pažnja na to da šume kao pluća planete treba zaštiti i njegovati. Ujedno je to i poziv institucijama vlasti da više urade na sprečavanju nelegalne sječe šume.

Direktno.ba