Portal 072info

Sve češća upotreba nelegalnih uređaja za klađenje: Porezna uprava bespomoćna uz trenutni zakon

Prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji nekoliko hiljada “MSI all in one” uređaja pomoću kojih se vrši nelegalno priređivanje raznih vrsta igara na sreću.

O ovom problemu na tržištu upoznati su i sami priređivači igara na sreću koji su o navedenom ranije upoznali Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine želeći da svoj posao na tržištu obavljaju prema zakonima i uz uredno izmirene obaveze prema državi.

“Imamo informaciju da je Porezna uprava upoznata o ovoj problematici i nije nam jasno zašto do sada nisu reagirali na adekvatan način, jer ovdje smo na gubitku mi kao legalni priređivači, a i država zbog neuplaćenih javnih prihoda. Ono što se nadamo je da će Porezna uprava posvetiti više aktivnosti suzbijanju nelegalnog tržišta igara na sreću, čime će zaštiti nas kao legalne priređivače, a samim tim i povećati prihode od priređivanja igara na sreću u budžet općina, kantona i Federacije BiH”, poručili su iz Bet-Livea i Petice plus u razgovoru za Klix.ba.

Saznanja o korištenju navedenih uređaja imaju i u Premier kladionici gdje su dodali da se radi o blizu 2.000 (ne)legalno uvezenih uređaja u BiH te da je Porezna uprava Federacije BiH odmah na početku ove pojave upoznata o navedenom problemu.

Iz Službe za odnose s javnošću Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su izjavili da znaju za upotrebu navedenih uređaja te da je izvršen pojačan nadzor priređivača igara na sreću koji priređuju nelegalno klađenje putem interneta, a sve radi uvođenja reda na tržištu igara na sreću i suzbijanja nelojalne konkurencije.

“Porezna uprava FBiH je više puta ukazivala na činjenicu da je u Federaciji BiH prisutno SMS i internet klađenje koje je nedovoljno regulisano zakonskim propisima, a koje je u neprekidnoj ekspanziji i na granici između legalnosti i sive zone”, izjavili su iz Porezne uprave FBiH te dodali da postoje brojni nedostaci koji otežavaju rad na terenu.

“Kada je riječ o kladionicama i igrama na sreću, najveći trenutni problemi za Poreznu upravu je postojanje nekvalitetnih zakonskih propisa, kao i značajno kašnjenje provedbenih propisa, nedostatak stručnog kadra, a naročito kadra informatičkog profila koji bi pratio tehnološki mnogo naprednije softverske sisteme priređivača igara na sreću, u odnosu na one kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH”.

Porezna uprava Federacije BiH za osam mjeseci 2017. godine izvršila je ukupno 98 kontrola koje su se odnosile na priređivače igara na sreću. U 2016. godini izvršeno je 638 kontrola poreznih obveznika priređivača igara na sreću.

Klix.ba

Podijelite članak