Portal 072info

Sve manje znamo gdje vlast troši naše pare

Vlasti u BiH otežale su građanima da dođu do informacija o tome kako se troši novac, ali i kako da ih zbog toga pozovu na odgovornost. 

To je zaključak istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey-OBS) za ovu godinu, koje sprovodi organizacija “International Budget Partnership”, a gdje se BiH našla među državama koje su imale pad u transparentnosti budžeta, pišu Nezavisne novine.

Za BiH, indeks transparentnosti iznosi 43 poena u ovoj godini, a prije tri godine iznosio je 50 – od mogućih 100 poena. U odnosu na države regiona, BiH se nalazi iza Slovenije (61 poen), Hrvatske (53) i Srbije (47), a ispred Albanije (37) i Makedonije (35).

Ovaj izvještaj je peti ove vrste, a u BiH je istraživanje vršila Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI).

“Ocjenjujući 102 zemlje širom svijeta, istraživanje za ovu godinu pokazuje da je BiH pala na rang-listi Indeksa otvorenosti budžeta (Open Budget Index, OBI). OBI rezultat BiH pao je sa 50 poena u 2012. godini, na 43 poena u ovoj godini”, precizirali su iz Fondacije CPI.

Aleksandra Banović, glavni istraživač za OBS u Fondaciji CPI, smatra da se pad BiH na ovoj rang-listi desio zbog ponovnog nepostojanja dva budžetska dokumenta: budžeta za građane i polugodišnjeg pregleda budžeta.

“Mogućnost uključivanja javnosti u budžetski proces ocijenjena je sa 23 poena. Nadzor zakonodavne vlasti nad budžetom ocijenjen je sa 37 poena, dok je najvišu ocjenu BiH dobila za institucionalni nadzor nad budžetom putem Ureda za reviziju – 83 poena. I uz ovakav pad, BiH zadržava poziciju među državama koje imaju ograničenu otvorenost budžeta”, navela je Banovićeva.

Sa druge strane, iz Ministarstva finansija i trezora BiH ističu da je državni budžet u potpunosti transparentan, te da se i Zakon o budžetu, i izvještaj o izvršenju, redovno objavljuju na njihovoj veb-stranici, a ujedno se podnose i izvještaji nadležnim institucijama, u skladu sa zakonskim obavezama.

“Sve odluke o izdvajanju iz budžetskih rezervi objavljuju se u službenim glasnicima”, naveli su iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Sve to, ipak, sudeći prema ovom istraživanju, nije dovoljno, pa autori istraživanja ističu da se može napredovati na skali otvorenosti budžeta.

“Potrebe javnosti su pristup informacijama o budžetu i mogućnost uključivanja građana kroz cijeli budžetski proces. Zajedno s nadzorom nad budžetom od strane zakonodavne vlasti i institucija za reviziju, to bi doprinijelo odgovornijem trošenju javnog novca”, rekao je Voren Krafčik, izvršni direktor organizacije “International Budget Partnership”.

Istraživanje pokazuje da se otvorenost budžeta generalno poboljšava, dok se u BiH – smanjuje.

BiH se po otvorenosti budžeta, odnosno količini informacija koje građani imaju o tome kako se troši njihov novac, našla iza zemalja poput Kirgistana, Bangladeša, Papue Nove Gvineje i Ugande!

Podijelite članak