Svjetska banka odobrila 74,5 miliona KM zajma BiH

SARAJEVO, BANJALUKA – Odbor direktora Svjetske banke odobrio je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 74,5 miliona evra BiH koji je namijenjen Operaciji za razvojnu politiku javnih finansija, saopšteno je iz Svjetske banke.

Ovaj program obezbijediće budžetsku podšku za podsticanje donošenja politika vlasti u BiH, kojima bi bile unaprijeđene javne finansije i smanjeni fiskalni pritisci u srednjoročnom periodu.

BiH ima jedan od najvećih javnih sektora u svijetu u odnosu na obim svoje ekonomije, pri čemu rashodi vlasti čine skoro 44 procenta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2016. godini, a javna preduzeća još više povećavaju zastupljenost javnog sektora u ekonomiji.

Svjetska banka ocjenjuje da postoji dosta prostora za prilagođavanje veličine i povećanje efektivnosti javnog sektora u BiH.

Operacija za razvojnu politiku javnih finansija pruža podršku za mjere na smanjenju javne potrošnje za čak 2,3 procenta BDP-a u srednjoročnom periodu i postavlja temelje za dalje strukturalne reforme u pravcu efektivnijeg javnog sektora.

Reformske mjere u okviru ovog programa smanjuju rigidnosti tržišta rada i nabavke lijekova, te utiru put za pokrivanje neizmirenih obaveza i dublje strukturalne reforme na upravljanju javnim finansijama, finansiranju zdravstvenog sektora i restrukturisanju preduzeća u državnom vlasništvu, navodi se u saopštenju.

Svjetska banka ističe da ovaj program ima uporište u Reformskoj agendi koja predstavlja sveobuhvatan program strukturalne transformacije i podržavaju je vlasti u BiH i svi razvojni partneri, uključujući Evropsku komisiju, Međunarodni monetarni fond i Grupaciju Svjetske banke.

“Odobreni program prepoznaje napore vlasti u BiH na postizanju održive javne potrošnje u srednjoročnom periodu. Rješavanje pitanja glomaznog i neefikasnog javnog sektora je jedan od najznačajnijih aspekata Reformske agende, koja je dizajnirana da transformiše ekonomiju u skladu s kriterijumima EU i da ubrza rast i otvaranje radnih mjesta”, istakla je direktor Svjetske banke za zapadni Balkan Elen Goldštajn.

Program ima uporište u reformama predviđenim u okviru dijela Reformske agende koje se odnose na javne finansije, što ima za cilj osiguranje fiskalne održivosti u ambijentu oporavka ekonomskog rasta.

To je i centralni dio Okvira partnerstva Grupacije Svjetske banke sa BiH, odobrenog u decembru 2015. godine. Okvir predviđa oko 750 miliona dolara novih zajmova od Svjetske banke u periodu 2016-2020. godina, u zavisnosti od obima i toka reformi.

Portfolio aktivnih projekata Svjetske banke u BiH uključuje 11 operacija ukupne vrijednosti 497 miliona dolara.

Oblasti za koje se pruža podrška obuhvataju transport, zapošljavanje, energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu, životnu sredinu, šumarstvo, upravljanje vodama.

nezavisne.com