AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić predsjedavala je sastankom Udarne grupe za borbu protiv terorizma. Sastanku su prisustvovali dužnosnici iz pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i agencija za provođenje zakona sa nivoa Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i predstavnici međunarodne zajednice uključeni u rad u ovoj oblasti, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Ključne teme sastanka odnosile su se na aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma, sudjelovanje u međunarodnim akcijama i aktivnostima u okviru antiterorističke koalicije, te preventivno djelovanje na spriječavanju opasnosti od terorizma i radikalizacije, kao i procesima deradikalizacije osoba procesuiranih za krivična djela povezana sa terorizmom.

Glavna tužiteljica upoznala je sudionike sastanka da su protekla 2020. godina, kao i početak 2021. godine, uprkos pandemijikoronavirusa, restrikcijama i ograničenjima u radu, bile period sa izuzetno dobrim rezultatima u Odsjeku za terorizam, te su u 2020. godini podignute optužnice za ukupno osam osoba, a u 2021. godini protiv jedne osobe za krivična djela povezana sa terorizmom.

Ostvareni rezultati, postignuti su zajedničkim radom i saradnjom institucija i agencija koje djeluju u okviru Udarne grupe i Operativne grupe, a radi jačanja vladavine prava i sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je zaključeno da će se intenzivna zajednička borba protiv terorizma, nastaviti u budućnosti, u svim aspektima u kojima djeluju institucije i agencije za provođenje zakona, bez obzira na poteškoće izazvane pandemijom koronavirusa, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.