Portal 072info

Tarik Hasanica, predsjednik Unije studenata Ekonomskog fakulteta UNZE: Uvjeti studiranja na našem fakultetu su odlični

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Zašto je Vaš izbor bio Ekonomski fakultet UNZE?

Studirati ekonomiju danas u svijetu predstavlja stvar prestiža. Brojne mogućnosti koje nudi studij ekonomije značajno je opredijelio moj životni put. Ipak, moram priznati da nije lako donijeti odluku o izboru studija zbog brojnih faktora koji nam otežavaju izbor. Međutim, dijeleći razmišljanja kolega koji su ostvarili svoje profesionalne snove ili su na putu da ih ostvare shvatio sam kako današnje vrijeme dinamičnog života traži studij čija znanja nude mogućnost brzog prilagođavanja promjenama. Studij ekonomije je uvijek zabavan i uvijek dinamičan – stečena znanja nakon završetka studija možete praktično primijeniti odmah. Već tokom prve godine studija posjećujete kompanije čime povezujete teorijska znanja i zahtjeve prakse, a tokom starijih godina studija imate mogućnost slušati uspješne menadžere koji studentima prenose bogato menadžersko iskustvo.

  1. Kako ste se informisali o uvjetima i pojedinostima studiranja na EF UNZE prije konačne odluke da upišete ovaj fakultet?

U vrijeme kada sam donosio odluku koji fakultet da upišem nisu bile popularne promotivne aktivnosti visokoškolskih ustanova kao danas. U to vrijeme interes studenata za upisivanjem bilo kojeg studija bio je jako veliki. Međutim, danas zbog političke situacije stvari su dosta drugačije. Odluka o izboru fakulteta u to vrijeme zavisila je od vlastite preferencije studija, finansijske mogućnosti roditelja ili preporuke starijih kolega. Na odluku da studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici veliki uticaj su imale preporuke starijih prijatelja koji su zahvaljujući stečenim znanjima tokom studiranja postali konkurentni na tržištu rada. Također, brojne aktivnosti tokom studiranja (sportski susreti, ljetne škole, organizacija konferencija, posjete kompanijama, gosti predavači, i sl.) daju bezbroj mogućnosti za pronalazak atraktivnog poslodavca kod kojeg ćete započeti profesionalnu karijeru. Želim reći da sam tokom studiranja učestvovao u nekoliko takvih aktivnosti koje su mi pomogle da steknem iskustvo koje mi je značilo prilikom zapošljavanja. Sada sam nastavio poslovnu karijeru u bankarskom sektoru gdje mi stečena znanja tokom studiranja uveliko otvaraju vrata brojnim drugim poslovnim prilikama.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Kako ocjenjujete uvjete studiranja?

Uslovi studiranja su važan faktor koji studentima pomaže prilikom odabira studija. Većina vrijednih studenata sigurno će provesti minimalno četiri godine od jutra do mraka u zgradi fakulteta, pa su za njih uslovi studiranja važan faktor koji ima uticaj na odluku koji studij izabrati. Ekonomski fakultet već nekoliko godina nastavu izvodi u zgradi zajedno sa Pravnim fakultetom u kojoj uslovi studiranja ne zaostaju za uslovima sturianja na prestižnim europskim fakultetima. Samo za primjer, svaki student na početku studija zaduži karticu kojom potvrđuje prisustvo predavanjima i vježbama, a način evidencije je elektronskim putem. Takav sistem značajno je unaprijedio kvalitet nastavnog procesa (studenti aktivno učestvuju u nastavi rješavajući studije slučaja, praktične probleme kompanije, usavršavaju prezentacijske vještine) što je rezultiralo podizanjem nivoa znanja koje omogućava visok nivo pripremljenosti prilikom razgovora za posao. Učionice su moderno opremljenje, a vježbe se izvode u nekoliko studentskih grupa tako da postoji mogućnost bolje interakcije studenata i asistenata prilikom pojašajavanja nastavne materije. Također, kako već nekoliko godina obavljam dužnost predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta koristim priliku da upoznam rad studentskih asocijacija drugih ekonomskih fakulteta. Tokom tih posjeta imate mogućnost vidjeti u kakvim uslovima studiraju kolege u drugim gradovima i na drugim visokoškolskim ustanovama, što vam daje za pravo da ponosno predstavite uslove studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

  1. Kako ocjenjujete kvalitet predavanja profesora?

Na Ekonomskom fakultetu većinom dominira mlađi nastavni kadar koji predstavlja okosnicu upravljanja kvalitetom. Također, iskustvo starijih profesora zasigurno obogaćuje kvalitet nastavnog procesa čime studenti imaju kompletniju sliku povezivanja stečenih teorijskih znanja i mogućnosti njihove praktične primijene. Također, pohvalno je kazati da svake godine imamo gostovanje nekoliko najkvalitetnijih predavača sa drugih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini što značajno poboljšava kvalitet nastavnog procesa. Tako, svake godine naši studenti imaju mogućnost učiti od profesora koji su izuzetno cijenjeni u svojim područjima profesionalnog interesovanja. Moram reći da literatura koju nastavnici preporučuju predstavlja popis najkvalitetnijih autora iz oblasti materije koju predaju, što olakšava proces mobilnosti studenata i priznavanje položenih ispita. Preko dvadesetak naših studenata učestvuje u razmjeni, a nema niti jedan slučaj da ispiti položeni prema našem nastavnom planu i programu nisu verficirani od strane tih fakulteta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Koliko Vama kao studentu znače predavanja stranih profesora, kao i dolazak

kolega sa fakulteta iz drugih zemalja?

U posljednjih nekoliko godina studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici učestvuju u programima razmjene studenata. Tako, svake godine na univerzitetima u Španiji, Francuskoj, Rumuniji, Litvaniji, Hvatskoj i drugim zemljama studiraju studenti Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Zenici. Također, imali smo studente sa drugih inozemnih fakulteta koji su pokazali interes za studiranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Također, nekoliko posljednjih godina imali smo priliku slušati predavanja najboljih inozemnih profesora koji su u okviru programa razmjene bili gostujući profesori na našem fakultetu. Za studente je jako važno da vide kako gradivo koju izučavaju studenti ovog fakulteta ne zaostaje gradivu koju izučavaju studenti najboljih europskih fakulteta. Također, usavršavanje poslovnog engleskog jezika važan je segment tokom obrazovanja jednog studenta, a svaki vid programa razmjene pruža takvu mogućnost.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Po Vašem mišljenju, zašto bi jedan mlad čovjek trebao odabrati upravo

Ekomski fakultet Univerziteta u Zenici?

Vrlo jednostavno. Zato što je Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici najbolji izbor.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Direktno.ba

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME