Telemach: Nećemo izvršiti presudu Suda!

Presude kantonalnih sudova postaju pravosnažne danom donošenja, iste se moraju izvršiti i njihovo neizvršenje predstavlja krivično djelo. Time bi, bez izuzetaka,  trebala biti osigurana ravnopravnost građana. Međutim, izuzetaka uvijek ima.

Naime, Telemach već 17 dana nije izvršio pravosnažnu presudu kantonalnog suda Zenica, broj 43 0 P 116433 16 kojom je naloženo ovoj kompaniji da skine 73 kilometra nelegalne mreže za kablovsku televiziju sa stubova Elektroprivrede.

Vlasnik Telemacha Dragan Šolak smatra, da kao državljanin Srbije ne treba poštovati zakone naše zemlje. Očito nije svjestan, da kada živi, radi i zarađuje u Bosni i Hercegovini, tada mora poštovati njene zakone.

Kako stvari stoje, Šolaku je naša zemlja dobra samo kada treba iz nje izvlačiti novac preko Telemach-a na Kajmanska ostrva.

Javnost je upoznata, da je Kantonalni sud Zenica pravosnažno presudio da Telemach mora skinuti 73 kilometra nelegalno postavljene mreže na stubovima Elektroprivrede BIH.

Presuda je trebala biti izvršena skidanjem kablova još prije 17 dana. Očito je da Šolakov Telemach ne planira to izvršiti, a naše institucije ne čine ništa.

U Crnoj Gori kidaju, u Bosni gledaju

Vuk dlaku mijenja, a ćud nikada. Na gotovo identičan način, Šolak je pokušao u Crnoj Gori izbjeći skidanje kablova. Da se Crnogorce, ne može uplašiti prijetnjama i plaćenim intervjuima Petreusa (general koji dobro zna gdje i kuda prolaze kablovi u BiH), dokazuju i slike skinutih kablova u Crnoj Gori kompaniji „M-kabl“, koju je Šolak kupio.

Skidanje kablova u Crnoj Gori

Navodimo komentar korisnika kablovske u Crnoj Gori : ¨U petak sam gledao televiziju i odjednom je nestala slika.  Vidio sam radnike Elektrodistribucije kako kidaju kablove.¨   

Koliko je vjerovatno, da nešto slično objave naši mediji za slučaj presude u Zenici, procijenite sami.

 

prvenovine.com