Televizor vam je upaljen cijeli dan, evo zašto to nije dobro

Raspoloživi podaci govore da je čak u 30 procenata domaćinstava televizor uključen tokom cijelog dana i dobar dio noći, što ima istinski negativan utjecaj na razvoj djece i uspostavljanje kontakta između djeteta i roditelja.

Studija pokazuje da svaki sat proveden ispred televizora koji se nalazi u neposrednoj blizini vašeg djeteta znači da će se roditelji mnogo manje obraćati djeci, da će im mnogo manje tepati i pričati, što je veoma važno za brži razvoj jezičkih vještina kod djece.

Sasvim je jasno da će roditelji mnogo više pažnje posvetiti gledanju televizijskog programa i na taj će način zanemariti dijete. Američka akademija pedijatara preporučuje da djeca ne bi trebala gledati televiziju sve do navršene dvije godine, koje se smatraju ključnim za razvoj jezičkih vještina kod djece, za šta je veoma važan kontakt roditelja i djece.

Autori ovog istraživanja tvrde da dobijeni rezultati mogu poslužiti kao pojašnjenje ranijih nalaza koji su ukazivali na povezanost između gledanja televizije i kašnjenja u razvoju jezičkih vještina.

Avaz