Portal 072info

Teško do jednakih prava porodilja u FBiH

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH planira izraditi propis kojim se želi, između ostalog, ujednačiti pravo porodilja i riješiti problem diskriminacije s obzirom na to da porodilje trenutno imaju različit tretman i naknade u zavisnosti u kojem kantonu žive.

U Parlamentu FBiH smatraju da će ovo biti vrlo težak put.

Miroslav Mauhar iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH kazao je da utvrđuju javnu politiku u razvoju zaštite porodica sa djecom, koja reguliše i pitanje naknada zaposlenih i nezaposlenih porodilja. Dodao je da ovu javnu politiku treba da usvoje Vlada i Parlament FBiH, a potom da se iduće godine krene u izradu propisa, najvjerovatnije zakona o zaštiti porodica sa djecom.

“Ide se na to da se pokuša riješiti momenat diskriminacije. Kada su u pitanju porodilje u radnom odnosu, tendencija je da se njihove naknade izmjeste iz socijalne zaštite odakle ih sada primaju, a da ih ostvaruju iz svog radnog odnosa, odnosno od poslodavca jer ih i dobijaju po osnovu radnog prava”, rekao je Mauhar.

Istakao je da bi, prema javnoj politici, porodilje koje nisu zaposlene svoja prava i dalje ostvarivale iz socijalne zaštite, samo da to sada bude jednoobrazno na cijelom području FBiH. Naglasio je da bi trebalo odrediti neki minimum.

“Nismo odustali ni od osnivanja fonda dječje zaštite”, dodao je Mauhar.

Napomenuo je da će pokušati što prije završiti izradu javne politike, te da je preostala još izrada finansijskih, ekonomskih i socijalnih efekata.

Upravo je problem diskriminacije porodilja u FBiH bio predmet specijalnog izvještaja Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, koji je predstavljen prije nešto više od mjesec dana. Ombudsmani su istakli da naknada zakonski treba da iznosi minimalno 66 odsto ili dvije trećine plate korisnice naknade, te da su zabrinuti jer u nekim kantonima porodilje nemaju nikakva prava, a u kantonima u kojima imaju isplate često kasne.

Tako u Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu zaposlene porodilje nemaju mjesečne naknade, a nezaposlene u Posavskom kantonu dobijaju šest mjeseci po 150 KM. Iznos naknade različit je među ostalim kantonima i kreće se od 50 do 90 odsto prosječne plate u kantonu ili plate radnice-majke. Ima kantona gdje nezaposlene porodilje primaju svega 15 odsto prosječne plate u tom kantonu, a negdje kao što je slučaj u Unsko-sanskom dobijaju jednokratno 100 KM.

Jasminka Džumhur, ombudsman BiH, istakla je juče da je sve moguće ako se želi, ali bez preciziranja roka sumnja da će išta biti urađeno.

“Riječi ‘iduće godine’ slušamo godinama. Sredstva za naknade se izdvajaju iz budžeta i samo je pitanje njihove preraspodjele i da se osigura ujednačenost. Kada je riječ o zaposlenim porodiljama, to i treba da bude u sklopu radnog odnosa. Ključno je kako će FBiH to riješiti. Država treba da poslodavcima refundira ta sredstva i treba odrediti u kojem periodu”, dodala je Džumhurova.

Jasna Duraković, predsjednica Komisije za jednakopravnost polova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazala je da se pitanje neujednačenosti prava porodilja mora riješiti jer je jedno od gorućih.

“To je sve vrlo teško. Ipak, nije nemoguće naći rješenje”, rekla je ona.

Stav čelnika Udruženja poslodavaca FBiH juče nismo uspjeli dobiti.

Podijelite članak