Teufik Goletić o simptomima COVID-19 kod životinja

testiranje testovi korona
12.01.2021., Sibenik - Posljednjih dana nema prevelike guzve na testiranjima za covid-19 pred sibenskom Opcom bolnicom. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iako je pandemija koronavirusa prisutna u zemljama širom svijeta duže od godinu dana, čini se i dalje postoje mnoge nepoznaznice o ovom virusu, posebno uz saznanja o novim sojevima.

Zato smo sa Teufikom Goletićem, šefom Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu razgovarali o rezultatima dosadašnjim istraživanja u BiH, s fokusom na prisustvo COVID-19 kod životinja.

Ono o čemu zasigurno je poznato malo informacija jeste prisustvo koronavirusa kod životinja. Zanimljivo jeda su novi sojevi utvrđeni i na životinjama u našoj zemlji.

“Sojevi Covid-19 virusa koji su, zahvaljujući istraživanju betakoronavirusnih infekcija u animalnoj populaciji koje se provodi kroz projekat ‘COVID-19 virus (SARS CoV-2) i drugi betakoronavirusi u animalnoj populaciji’ (projekat finasiran od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS) utvrđeni kod pasa i mačaka u BiH, osim blagih respiratornih i gastrointestinalnih simptoma, ne izazivaju ozbiljniji poremećaj zdravstvenog stanja inficiranih životinja koji bi zahtijevao poseban veterinarski tretman”, naveo je Goletić.

Ipak, kako je on istakao, ne postoji i dalje relevantan dokaz o prijenosu ovog virusa sa životinje na čovjeka.

“Imajući u vidu senzitivnost svih informacija koje se odnose na transmisiju virusa, pogotovo nove puteve transmisije, važno je istaći da još uvijek ne postoji niti jedan relevantan naučno utemeljen dokaz koji upućuje na bezuvjetan, lak i ‘održiv’ prenos uzročnika bolesti COVID-19 od strane kućnih ljubimaca na čovjeka, niti pak da bi oni mogli, u epidemiološkom smislu, predstavljati bitniji izvor infekcije za ljude”, rekao je Goletić.

Ipak, izvještaji o prenosu COVID-19 virusa sa čovjeka na pse i mačke, uključujući i one do kojih je, u svojim istraživanjima kroz spomenuti projekat, došao naučno-istraživački tim prof. Goletića ukazuju na potrebu daljeg istraživanja ovog fenomena.

“Za sada, rezultati istraživanja, kako spomenutog tako i drugih u svijetu, upućuju na zaključak da je rizik od ‘povratnog prenosa’ virusa sa inficiranih pasa i mačaka na čovjeka vrlo mali! S tim u vezi naglašavamo da je transmisija COVID-19 u ljudi primarno uvjetovana bliskim kontaktom inficirane (asimptomatski ili klinički) sa drugom osobom/osobama”, poručio je Goletić.

Na evropskom kontitentu trenutno virkulišu 32 soja koronavirusa. Kako profesor Goletić navodi, oni se dijele u tri grupe:

Varijantni sojevi koji izazivaju zabrinutost (en. Variants of concern – VOC) zbog dokazanog utjecaja na jedan ili više gore navedenih kriterija. U ovu skupinu spadaju tzv. britanski soj B.1.1.7 (prisutan i dominantan u BiH!), zatim B.1.1.7+E484K, P.1 (tzv. brazilski soj), B 1.351 (tzv. južnoafrički soj) te B.1.617.2 (tzc. Indijski soj);

Varijantni sojevi od interesa (en. Variants of interest – VOI) za koje postoje preliminarni podaci o utjecaju na jedan ili više gore navedenih kriterija. U ovu skupinu spada ukupno osam varijantnih sojeva, među kojima su i tzv. kalifornijski CAL.20C (B.1.427/B.1.429) te indijski B.1.617.1 i B.1.617.3 i

Varijantni sojevi pod monitoringom (en. Variants under monitoring – VUM) za koje postoje indicije da su po nekim svojim osobinama slični VOC sojevima.

“U ovu skupinu je trenutno uključeno 19 sojeva virusa, među kojima i tzv. njujorški varijantni soj (B.1.526), brazilski P.2, ali i ‘najnoviji’ tzv jorkširski varijantni soj AV”, zaključio je Goletić.