Screenshot 6 22
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Crna Hronika
Kurbani 2021

Pošast osvježivača zraka zamotanih u šarene ambalaže, koji se legalno mogu kupiti u smart shopovima kojih ima u svakom većem mjestu, počela je zadavati muke službama koje se bore protiv distribucije narkotika u našoj zemlji. Osvježivače zraka uglavnom puše tinejdžeri kojima je to jeftinija, a što je njima važnije, dostupnija varijanta droge. Veća pakiranja obično kupuje više mladih osoba zajednički te ih među sobom podijele.

Sol za kupanje

Ovim problemom bavili su se i u RS-u, a tamošnji MUP je nedavno organizirao i okrugli stol o temi Nove psihoaktivne supstance – novi izazovi.


– Proizvodi koji sadrže nove psihoaktivne supstance prodaju se kao osvježivači prostora, soli za kupanje i sl, a mogu se naći u specijalizovanim prodavnicama poznatim kao smart shop, te putem internetske prodaje. Često je na ambalaži tih proizvoda naznačeno da nisu namijenjeni konzumiranju, ali je poznato da ih korisnici konzumiraju, obično pušenjem ili inhaliranjem (udisanjem) isparenja, saznajemo u MUP-u RS-a.


Ističu da nedovoljno efikasno ažuriranje liste droga predstavlja problem u radu policije i tužilaštva, te da je neophodno što prije donijeti odluku o dopuni liste droga, što bi bio zakonski osnov za efikasnije djelovanje s ciljem suzbijanja zloupotrebe novih psihoaktivnih supstanci.

U Hrvatskoj je do sada optuženo nekoliko osoba osumnjičenih za organizovanje distribucije i prodaju sintetskih kanabinoida, tzv. osvježivača zraka na bazi marihuane


– Potrebno je unaprijediti mehanizam postupka dodavanja novih supstanci na listu droga i učiniti ga efikasnijim, kako bi se dopuna liste mogla izvršiti u optimalnom vremenu kada se za to ukaže potreba, navode u MUP-u, te ističu da je Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga BiH formirala interresornu Radnu grupu za reviziju liste opojnih droga i članova zakona prema revidiranoj listi, te da je radna grupa predložila Komisiji da po hitnoj proceduri prijedlog za dopunu liste opojnih droga dostavi Vijeću ministara BiH na dalju proceduru usvajanja.

Negativni efekti

– Opći utisak je da javnost, posebno mladi, nije dovoljno upoznata sa štetnim efektima konzumiranja novih psihoaktivnih supstanci. Stvara se pogrešan utisak da one nisu opasne, jer nisu pod kontrolom zakona, iako se radi o toksičnim jedinjenjima koja mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, navodi za naš list jedan od učesnika okruglog stola koji zbog specifičnosti posla kojim se bavi nije želio da mu otkrivamo identitet. Dodaje da se radi o otrovnim jedinjenjima koja imaju brojne negativne efekte na organizam, te njihova zloupotreba predstavlja prijetnju javnom zdravlju.


– U svijetu su zabilježeni i smrtni slučajevi povezani sa upotrebom novih psihoaktivnih supstanci (NPS). Njihovo korištenje zabilježeno je i na našem području, mada nema dovoljno preciznih podataka o njihovoj raširenosti, zbog toga što ove supstance nisu na listama droga pod kontrolom zakona, te zato nisu bile predmet evidencija organa za provođenje zakona, pojašnjavaju nam u MUP-u.