Transparency International BiH: Stranačko upravljanje školama mora prestati

Transparency International (TIBiH) pozvao je Ministarstvo i poslanike u Narodnoj skupštini RS da uspostave mehanizme koji će omogućiti smanjenje uticaja politike na upravljanje školskim ustanovama, što će dovesti i do poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

– Zbog negativnih posljedica trenutnog načina stranačkog upravljanja obrazovnim ustanovama u RS, TIBiH smatra da je dobra prilika za suštinsku reformu donošenje novog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS koji će se na narednoj sjednici naći pred poslanicima. TIBIH je uputio komentare na predloženi nacrt zakona Ministarstvu prosvjete i kulture RS u kojima se posebno ističe potreba smanjenja uticaja Vlade RS na postavljanje direktora osnovnih škola – navodi se u saopćenju TIBiH.

Dobijaju prijave

Dodaje se da je takav način upravljanja u prethodnom periodu doveo do stranačke raspodjele rukovodećih pozicija, što se kasnije odrazilo i na partijsko zapošljavanje nastavnog kadra.

– TIBiH prima brojne prijave na namještene konkurse, nezakonite premještaje kao i žalbe roditelja na kvalitet obrazovanja. U dva slučaja čak je došlo i do bojkota nastave i protesta djece i roditelja nezadovoljnih čestim promjenama nastavnog kadra i sve očitijim primjerima partijskog zapošljavanja – navodi se u saopćenju.

Zbog toga je prijedlog TIBiH da školski odbor kao heterogeno i participativno tijelo upravljanja ima ključnu ulogu u imenovanju direktora koji će se birati nakon provedenog javnog konkursa.

Copy

U novom zakonu koji je upućen u proceduru i dalje se predviđa da Vlada RS na prijedlog ministra imenuje direktore, a čak se i ostavlja mogućnost da ministar ne predloži ni jednog kandidata sa spiska koji nakon provedenog konkursa dostavi školski odbor.

Sklapanje koalicionih dogovora

TIBiH smatra da je potpuno nesvrsishodno provoditi postupak konkurencije za izbor i imenovanje direktora, trošiti materijalne i ljudske resurse na postupak selekcije, a zatim ostaviti mogućnost da se ne predloži ni jedan kandidat.

– To omogućava Vladi RS da imenuje vršioce dužnosti direktora što je u prethodnom periodu bila česta praksa, posebno prilikom sklapanja koalicionih dogovora vladajućih partija – navodi se u saopćenju.

TIBiH još predlaže da se direktori biraju na najviše dva mandata koji bi bili ograničeni na pet godina, da kandidati na mjesto direktora moraju dostaviti prijedlog programa rada, a da školski odbor ima obavezu tražiti stručno mišljenje o kvalitetu tog programa, što bi u konačnici uticalo na ishod konkursa.

TI BiH poziva Ministarstvo i poslanike u Narodnoj skupštini RS da prihvate navedene prijedloge i uspostave mehanizme koji će omogućiti smanjenje uticaja politike na upravljanje školskim ustanovama, a što će svakako dovesti i do poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Avaz

Prethodni članakŽuta kornjača tipuje na Liverpul
Sljedeći članakVlada FBiH podijelila kantonima još 200 miliona KM